Do projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach môže vstúpiť partner

ČEZ Bohunice, a. s., spolu so spoločnosťou JAVYS, a. s., a Rosatom podpísali memorandum, ktoré tretej strane vytvára podmienky pre poskytnutie potrebných informácií o aktuálnom stave prípravy projektu nového jadrového zdroja v oblasti Jaslovských Bohuníc, na základe ktorých si prípadný partner ujasní, či má o účasť v tomto projekte záujem.

Týmto memorandom začali rokovania o možnom predaji podielu v akciovej spoločnosti JESS (Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.), ktorá je spoločným podnikom slovenskom štátnej spoločnosti JAVYS (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.), ktorá vlastní 51% akcií, a českej energetickej skupiny ČEZ , ktorej pripadá 49% podiel. Toto memorandum iba stanovuje rámec pre posúdenie stavu projektu a prípadné predloženie ponuky na odkúpenie podielu, a dáva tak priestor možnému partnerovi ujasniť si, za akých konkrétnych podmienok by mohol do projektu vstúpiť a či o to má vôbec záujem.

Pre Skupinu ČEZ je teraz hlavnou prioritou príprava výstavby dvoch nových blokov jadrovej elektrárne Temelín. Účasť v ďalšom z takto veľkých projektov by pre ňu bola kapacitne veľmi náročná, preto súhlasila s možnosťou otestovať vstup ďalšieho partnera.

Spoločnosť JESS vznikla 31.12.2009 zápisom do Obchodného registra SR za účelom prípravy projektu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Založenie projektovej spoločnosti bolo odsúhlasené Európskou komisiou a vládou Slovenskej republiky. Manažérska kontrola funguje podľa dohody oboch partnerov na princípe rovnosti a spoločného konsenzu.

Zdroj: ČEZ, a. s.

Odborní partneri