V Bieloruskej JE namontovali reaktorovú nádobu

Jedna z najdôležitejších operácií pri výstavbe jadrovej elektrárne, montáž reaktorovej nádoby, bola v Bieloruskej jadrovej elektrárni dokončená 1. apríla 2017. Pracovníci museli viac ako 330tonovú nádobu spustiť do šachty s presnosťou na jeden milimeter.

Samotnej montáži tlakovej nádoby reaktoru VVER-1200, ktorú vyrobila ruská spoločnosť AEM-technology (súčasť podniku Atomenergomaš, strojárenskej divízie Rosatomu), predchádzalo komplexné preverenie plnenia všetkých požiadaviek. Komisiu, ktorá prevarovala, či je výrobná a sprievodná dokumentácia k nádobe kompletná a v zodpovedajúcej kvalite, tvorili zástupcovia prevádzkovateľa Bieloruskej JE a spoločnosti ASE, generálneho dodávateľa. Ďalej bola vykonaná vizuálna kontrola, premeranie dôležitých rozmerov a ďalšie kontroly vykonávané pred montážou. Podľa záverov vstupnej kontroly má nádoba požadovanú kvalitu, takže bola odovzdaná pracovníkom na namontovanie.

Montáž reaktorovej nádoby sa skladala z dvoch etáp. Najprv bola nádoba, ktorá má hmotnosť cez 330 ton, dĺžku 11 metrov a priemer 4,5 metra, nadvihnutá k transportnému otvoru v budove kontejnmentu a následne po koľajniciach vošla v horizontálnej polohe do reaktorovej haly. Ďalej ju uchopil polárny žeriav, ktorý slúži na manipuláciu s ťažkými bremenami v reaktorovej hale. Pomocou neho bola nádoba preklopená do zvislej polohy a spustená do betónovej reaktorovej šachty, kde dosadla na oporný prstenec.

„Osadenie reaktorovej nádoby do pozície určenej projektom pripomína hodinársku prácu. Na oporný prstenec sa prenáša všetka hmotnosť reaktoru a prípustná odchýlka osi reaktorovej nádoby a prstenca pritom dosahuje nanajvýš jeden milimeter,“ povedal Vitalij Meďakov, viceprezident projektu Bieloruskej JE.

Sergej Oloncev, viceprezident pre ruské projekty, zdôraznil: „Ide o jeden z kľúčových krokov výstavby jadrového bloku. Keď je nádoba osadená do projektovej pozície, môže začať montáž hlavného cirkulačného potrubia a ďalších súčastí primárneho okruhu.“

Reaktor VVER-1200 predstavuje novú generáciu reaktorov a zároveň najvýkonnejší jadrový reaktor v Rusku. K hlavným výhodám jadrových blokov s reaktormi typu VVER patrí vysoká produktivita, dlhá životnosť a vysoká úroveň bezpečnosti. Projektová doba prevádzky nových blokov dosahuje 60 rokov.

Projekt, podľa ktorého sa stavia Bieloruská JE, je jedným z najmodernejších na svete, zodpovedá najprísnejším medzinárodným normám a odporučeniam Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Ďalej projekt spĺňa požiadavky na odolnosť elektrárne voči vonkajším i vnútorným rizikám, ktoré boli pripravené v reakcii na fukušimskú haváriu a majú zabrániť tomu, aby sa rovnaká havária zopakovala.

Projekt VVER-1200 je výnimočný predovšetkým kombináciou aktívnych a pasívnych bezpečnostných systémov. Projekt je vybavený dvojitým ochranným obalom a lapačom taveniny, čo zabraňuje úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia a zaisťuje plnenie požiadaviek generácie III+.

Zdroj: Essential Communication