V Bangladéši odliali prvý betón v JE Rooppur

Prvý blok jadrovej elektrárne Rooppur s reaktorom VVER-1200 je teraz oficiálne vo výstavbe. Betónovanie základov reaktorovej budovy bolo slávnostne zahájené 30. novembra 2017.

„Jadrová elektráreň je pre náš národ dávnym snom. Dnes sme urobili ďalší významný krok k tomu, aby sa stal skutočnosťou. Bangladéš sa stáva súčasťou jadrového sveta. Jadrová elektráreň Rooppur bude postavená s použitím najmodernejších jadrových technológií,“ povedala bangladéšska premiérka Šajch Hasína Vadžídová.

„V dnešný deň začíname stavať objekt, ktorého životný cyklus presahuje 100 rokov. To znamená, že zakladáme spoluprácu nielen našu, ale aj našich detí a vnukov. Rovnaká elektráreň s inovatívnym blokom typu VVER-1200 už funguje u nás v Rusku a aj v Bangladéši budeme stavať s rovnakou starostlivosťou ako u nás doma,“ povedal generálny riaditeľ ruskej korporácie pre atómovú energiu om Alexej Lichačov.

Pre ruský priemysel prináša výstavba jadrovej elektrárne Rooppur nové zákazky s vysokou technologickou náročnosťou. Do projektu sa zapojí viac než 12 000 ruských odborníkov z oblasti projektovania, inžinieringu, výroby komponentov, stavebného priemyslu a energetiky. V súčasnosti Rosatom realizuje 34 zahraničných projektov jadrových blokov v 12 krajinách sveta.

Jadrová elektráreň Rooppur s dvoma blokmi ruského typu VVER-1200 sa stavia zhruba 160 kilometrov od mesta Dháka, hlavného mesta krajiny. Jedná sa o evolučný projekt generácie III+, ktorý plne zodpovedá medzinárodným bezpečnostným normám. Projekt uplatňuje koncepciu hĺbkovej ochrany, ktorá je zásadná pre všetky systémy ochrany jadrovej elektrárne. Najdôležitejšími črtami tejto koncepcie sú viacúrovňovosť bezpečnostných bariér a systémov a opatrenia na obmedzenie dopadu hypoteticky ťažkej havárie na životné prostredie.To garantuje bezpečnosť pre okolité prostredie, obyvateľstvo aj personál elektrárne.

Zmluva o výstavbe bola podpísaná v decembri 2015. Ako generálny dodávateľ vystupuje spoločnosť Atomstrojexport. V rokoch 2015 až 2017 boli na stavenisku vykonané prípravné práce, bola vyhotovená dokumentácia pre realizáciu stavby a podklady pre získanie potrebných povolení. Prvý blok má byť podľa plánu uvedený do prevádzky v roku 2023 a druhý o rok neskôr.

Zdroj: Essential Communication