Technológie a skúsenosti Rosatomu skracujú dobu výstavby jadrových elektrární

Uvedenie 3. bloku Rostovskej JE do prevádzky v dvojmesačnom predstihu oproti plánu, skrátenie doby výstavby Južnouralskej teplárne o 20% a spustenie prvého bloku generácie III+ v Novovoronežskej JE - to sú úspechy technológie Multi-D, ktorú používa Rosatom na to, aby jeho elektrárne boli postavené včas a v rámci stanoveného rozpočtu.

Okrem toho počet projektov, ktoré Rosatom realizuje, umožňuje maximalizovať využívanie skúseností pracovníkov, vykonávať montážne práce v rekordnom čase a tieto rekordy ďalej znižovať.

Moderné technológie na výstavbu JE

Vďaka technológii Multi-D je na stavenisku napríklad projekčná miestnosť, kde si môže každý pracovník pozrieť detailný 3D model elektrárne a ujasniť si postup montáže. Ďalej k charakteristikám tejto technológie patria informačné stojany, ktoré sú rozmiestnené po stavenisku a ktoré umožňujú prístup k stavebnej a montážnej dokumentácii. Majstri si z nich nahrávajú do tabletu úlohy na aktuálny deň a po skončení zmeny prenášajú do systému splnené úlohy.

Obr. 1: Projekčná miestnosť, kde si pracovníci môžu pozrieť 3D model jadrovej elektrárne, ktorú stavajú.

Vyvinula ju spoločnosť Atomstrojexport (zo štruktúry ruskej korporácie pre atómovú energiu Rosatom) a ako jediná na svete ju používa pri výstavbe jadrových elektrární. Jej cieľom je dodržiavanie harmonogramu prác a stanoveného rozpočtu ako pri príprave a projektovaní nového bloku, tak pri jeho výstavbe. Používa k tomu moderné výpočtové technológie a unikátny systém prepájajúci všetky databázy, ktoré slúžia na uchovávanie a spracovávanie projektových dát.

Demonštračným projektom pre technológiu Multi-D je 3. blok Rostovskej JE, na ktorej bola použitá prvýkrát v plnom rozsahu. Ďalšími projektmi sú napríklad Novovoronežská JE-II a Bieloruská JE, obe s reaktormi typu VVER-1200 generácie III+. Prvý blok Novovoronežskej JE-II bol vôbec prvým blokom tejto generácie, ktorý dosiahol plného výkonu, došlo k tomu v októbri 2016.

Zúročenie rozsiahlych skúseností

Rosatom má v rôznych fázach realizácie 47 jadrových blokov po celom svete, z toho 36 v zahraničí, čo ju v tejto oblasti radí na prvé miesto vo svete. Od roku 2010 spúšťa jeden blok ročne a minulom roku to boli dokonca dva bloky. Navyše je jednou z mála spoločností, ktorá nemala dlhodobú prestávku vo výstavbe jadrových elektrární, takže si stále udržuje skúsený personál.

Vďaka takémuto veľkému počtu projektov môže presúvať skúsených pracovníkov z jednej lokality do druhej a ďalej rozvíjať ich skúsenosti. Nielen že to je nevyhnutné na včasné vykonávanie prác, ale navyše to umožňuje skracovať termíny.

Príkladom môže byť operácia zvárania hlavného cirkulačného potrubia, ktorá je časovo veľmi náročná. Zvárači musia spojiť jednotlivé diely primárneho okruhu zhruba 30 zvarmi a každý z nich zaberie 15 až 17 dní. V roku 2015 na to montážni pracovníci Leningradskej JE-II potrebovali 113 dní, čím o 14 dní prekonali rekord z Kalininskej JE z roku 2010. V minulom roku bol tento rekord opäť prekonaný, keď sa na 4. bloku Rostovskej JE podarilo zvariť hlavné cirkulačné potrubie za 96 dní.

Obr. 2: Za 3. blokom vyrastá 4. blok, kde pracovníci dosiahli rekord pri zváraní hlavného cirkulačného potrubia.

Hlavné cirkulačné potrubie spája komponenty primárneho okruhu, ako je reaktor, parogenerátory a hlavné cirkulačné čerpadlá, takže má zásadný vplyv na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky jadrovej elektrárne. Optimalizáciou organizácie práce a technologických postupov je možné dosiahnuť skrátenie termínov a pri dodržaní požadovanej kvality vykonania prác.

SNUS: Dôležitá je kontinuita

„V situácii, keď mnohé spoločnosti realizujúce výstavbu jadrových blokov zápasia s ťažkosťami, posúvajú termíny a prekračujú rozpočty, na príklade Ruska môžeme vidieť, aká dôležitá je kontinuita v jadrovom priemysle. Dnes odovzdávajú jadrové bloky v plánovanom termíne a bez navýšenia rozpočtu len ruskí a čínski stavitelia, a to vďaka skúsenostiam z rozsiahleho a kontinuálneho programu výstavby. Praktické skúsenosti a znalosti sa nedajú dlhodobo udržiavať bez toho, aby boli preverované, utužované a rozširované v každodennej praxi,“ uviedol generálny sekretár Slovenskej nukleárnej spoločnosti Juraj Klepáč.

„Využitie moderných IT technológií ako je Multi-3D prináša ďalšie zvýšenie efektívnosti výstavby. Technologický pokrok prináša nové pracovné postupy, umožňuje skracovať jednotlivé operácie, no musíme mať stále na zreteli, kde sú hranice, ktoré nemožno prekročiť, aby prekračovanie rekordov nebolo na úkor bezpečnosti. Výsledky korporácie Rosatom hovoria samy za seba a určite sa odrazia na svetovom trhu s ponukou jadrových blokov,“ dodal.

Zdroj: Essential Communication