Rosatom postaví v Zambii ústav jadrového výskumu a technológií

V rámci návštevy zambijskej delegácie v Moskve bola 16. februára 2017 medzi ruskou a zambijskou vládou podpísaná dohoda o spolupráci pri výstavbe ústavu jadrového výskumu a technológií na území Zambie.

Dokument za ruskú stranu podpísal Alexej Lichačev, generálny riaditeľ ruskej korporácie pre atómovú energiu Rosatom, a za zambijskú stranu Simon Miti, stály tajomník úradu zambijskej vlády.

Ústav bude vybavený laboratóriami a pracoviskami pre celé spektrum výskumných prác a jeho základ bude predstavovať viacúčelový reaktor s výkonom do 10 MW chladený aj moderovaný vodou. Vedecké zariadenie umožní výskum v oblasti rádiobiológie, a tiež výrobu rádionuklidov na široké použitie v diagnostike a terapii onkologických ochorení v Zambii.

Technológia ožarovania potravinárskej a poľnohospodárskej produkcie v rámci jej spracovania a boja proti škodcom, používaná ústavom, umožní predĺžiť jej skladovacie lehoty a podporí rast vývozu poľnohospodárskej produkcie zo Zambie a rozvoj tamojšej živočíšnej výroby. Vďaka novému ústavu sa tiež vytvorí skupina zambijských vysoko kvalifikovaných pracovníkov v jadrovej oblasti, ktorí budú môcť realizovať zambijský jadrový výskumný program.

Alexij Lichačev to komentuje: „Rosatom doposiaľ postavil po celom svete viac než 120 výskumných reaktorov, z toho viac ako 20 vzniklo v zahraničí, napríklad v Číne, Egypte, Nemecku a Česku. Naše kompetencie a znalosti umožnia Zambii realizovať projekt, ktorý má pre ňu zásadný význam. Rosatom svojim africkým partnerom poskytne všestrannú podporu ako pri zdokonaľovaní jadrovej infraštruktúry, ktorá je nevyhnutná na realizáciu programu jadrovej energetiky, tak aj pri príprave potrebného personálu a ďalších otázkach spojených s realizáciou projektu.“

Zdroj: Essential Communication