Rosatom podpísal dohodu s Nigériou o rozvoji jadrových projektov

Dohoda o rozvoji projektov na výstavbu a prevádzku jadrových elektrární a výskumného ústavu s viacúčelovým reaktorom bola podpísaná medzi Nigériou a ruskou korporáciou pre atómovú energiu Rosatom. Súčasťou dohody je harmonogram spolupráce v oblasti mierového využívania jadrových technológií.

Za Rosatom sériu dokumentov podpísal Anton Moskvin, viceprezident pre marketing a rozvoj obchodu Rusatom Overseas (súčasť Rosatomu), a za Nigériu Simon Pesco Mallam, generálny riaditeľ Nigeria Atomic Energy Commission, ktorá má na starosti jadrové projekty v Nigérii. Slávnostná ceremónia sa konala za prítomnosti Alexeja Lichačova, generálneho riaditeľa Rosatomu, a Vivian Nwunaku Rose Okeke, stálej predstaviteľky Nigérie pri medzinárodných organizáciách vo Viedni.

„Rozvoj jadrových technológií umožní Nigérii posilniť svoje postavenie ako jedného z lídrov afrického kontinentu. Ide o rozsiahle a strategicky významné projekty, ktoré určujú vzťah medzi našimi krajinami na veľmi dlhú dobu,“ povedal Anton Moskvin.

V rámci skúmania technickej a ekonomickej realizovateľnosti projektov výstavby jadrových elektrární a výskumného ústavu bude v spolupráci s ruskou stranou realizovaný výber vhodných lokalít a tiež určené jednotlivé parametre budúcich jadrových zariadení: výkon, typ technológie, termín realizácie a jej etapy a tiež modely financovania.

Partnerské vzťahy medzi oboma krajinami začali v roku 2009, kedy bola podpísaná medzivládna dohoda o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrových technológií. Ďalej boli podpísané medzivládne dohody o spolupráci pri projektovaní, výstavbe, prevádzke a vyraďovaní jadrových elektrární a výskumného ústavu s viacúčelovým reaktorom z prevádzky.

Zdroj: Essential Communicationhttp://esscom.cz/