OBSE zamietla návrh rezolúcie na pozastavenie výstavby Bieloruskej JE

Parlamentné zhromaždenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (PS OBSE) zamietlo rezolúciu navrhnutú Litvou, ktorá požadovala pozastaviť výstavbu Bieloruskej jadrovej elektrárne, kým bude prehodnotená jej bezpečnosť.

Litva dlhodobo protestuje proti výstavbe Bieloruskej JE, ktorú stavajú asi 20 kilometrov od jej hraníc a asi 50 kilometrov od jej hlavného mesta Vilniusu. Posledným krokom litovských predstaviteľov bol návrh na rezolúciu OBSE, ktorú predložili počas 29. každoročného zasadnutia PS OBSE prebiehajúceho od 5. do 9. júla. Rezolúcie OBSE majú charakter odporúčania a môžu slúžiť ako nástroj politického tlaku.

Aby tento návrh vstúpil do platnosti, hlasovalo 8 štátov, za jeho stiahnutie bolo 20 krajín vrátane Česka, Švédska, Rakúska, Kanady a Veľkej Británie a 29 štátov sa zdržalo.

Litva v návrhu rezolúcie, ktorý vypracoval litovský zástupca Laurynas Kasčiunas, vyzvala Bielorusko k rehabilitácii politických väzňov, moratóriu na trest smrti, reformovaniu volebného systému, rešpektovaniu slobody prejavu a zhromažďovania, zaisteniu transparentnosti výstavby Bieloruskej JE a pozastaveniu projektu, pokiaľ nebudú splnené bezpečnostné požiadavky.

Proti návrhu rezolúcie vystúpil švédsky politik Kent Härstedt, ktorý bol okrem iného pozorovateľom OBSE pri posledných bieloruských voľbách. Povedal, že obvykle podporuje stanoviská „litovských bratov a sestier“ vo vzťahu k Bielorusku, ale tentokrát ich podporiť nemôže. Uviedol: „V posledných rokoch veľa pracujem s Bieloruskom a tento litovský dokument má niekoľko zásadných nedostatkov. Neberie do úvahy veľký pokrok, nedávno dosiahnutý v Bielorusku, a naviac obsahuje niekoľko chybných vyhlásení.“ Ako jedno z nich označil to, že Minsk údajne odmieta spolupracovať pri návšteve zvláštneho spravodajcu OSN pre Bielorusko Mikloša Harasztiho.

Ďalej uviedol, že v litovskom návrhu rezolúcie sa ľudsko-právne otázky miešajú s „intenzívnym pohraničným konfliktom“ s Bieloruskom vyvolaným výstavbou Bieloruskej jadrovej elektrárne. Toto zmiešanie označil za „nepríliš šťastné“. Povedal, že namiesto toho je nutné prijať rezolúciu, ktorá hodnotí situáciu vo východnej Európe celkovo a ktorá kritizuje porušovanie ľudských práv v Bielorusku.

Bieloruskú jadrovú elektráreň stavia Rosatom podľa projektu AES-2006. Elektráreň bude mať dva bloky s reaktormi VVER-1200, ktoré patria ku generácii III+, teda tým najmodernejším jadrovým elektrárňam sveta. Historicky prvým blokom tohoto typu na svete, ktorý bol uvedený do prevádzky, je 6. blok ruskej Novovoronežskej JE-II. Projekt AES-2006 úplne zodpovedá odporúčaniam Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, požiadavkám združenia európskych prevádzkovateľov jadrových elektrární EUR a medzinárodným normám. Podľa rovnakého typového projektu sa pripravuje výstavba aj vo fínskej JE Hanhikivi a maďarskej JE Pakš.

Zdroj: Essential communication