Belojarská JE predstavila ochranný oblek s odolnosťou až 1000 °C

Ochranný oblek, ktorý vydrží teplotu až 1000 °C predstavili odborníci z ruskej Belojarskej jadrovej elektrárne Generálnemu riaditeľstvu Ministerstva pre mimoriadne situácie Sverdlovskej oblasti Ruskej federácie. Ukážka sa konala v rámci návštevy predstaviteľov ministerstva v elektrárni dňa 27. októbra 2017.

Novú tkaninu pracovníci spoločnosti NPP Teplotechnologija vyvíjali dva roky. Na vývoji sa podieľal Vladimir Carevskij, hlavný inžinier 2. bloku Belojarskej JE, ktorý uvádza: „Tieto obleky boli vyrobené na objednávku pre našu jadrovú elektráreň a vo svete nemajú obdoby. Ak na tkaninu dopadne rozžeravený kvapalný sodík, začne sa uvoľňovať plyn, ktorý vytvorí plynový vankúšik, po ktorom sodík stečie. Vďaka tomu tento oblek zaisťuje bezpečnosť pracovníkov pri manipulácii s kvapalným sodíkom.“

Ďalej Carevskij povedal, že tieto obleky si obliekajú pracovníci prevádzkovaných blokov Belojarskej JE len ak majú vykonávať údržbu zariadení, ktoré majú niečo dočinenia s chladiacou látkou používanou týmito blokmi, teda s kvapalným sodíkom. „Pravdepodobnosť toho, že sodík počas údržby unikne zo zariadenia, je zanedbateľne malá. Kultúra bezpečnosti však vyžaduje, aby boli pracovníci chránení aj pred takýmito nepravdepodobnými faktormi,“ zdôraznil Carevskij.

Počas návštevy Belojarskej jadrovej elektrárne predstavitelia Generálneho riaditeľstva Ministerstva pre mimoriadne situácie Sverdlovskej oblasti navštívili jej najnovší blok, ktorý má reaktor BN-800. Pozreli si reaktorovú halu, strojovňu a velín bloku a zúčastnili sa na seminári o špecifikách technológie rýchlych reaktorov a zaisťovaní radiačnej ochrany. Účastníci počas neho hodnotili systém výmeny informácií medzi ministerstvom a jadrovou elektrárňou. Podobné návštevy odborníkov nie sú v Belojarskej elektrárni výnimkou.

Zdroj: Essential Communication