Trhy zatiaľ neprajú domácnostiam, elektrina by mohla zdražieť

Vývoj východiskovej ceny potrebnej pre výpočet regulovaných cien elektriny pre domácnosti sa otočil. Po niekoľkoročnom poklese, kedy sa znížila z 53,93 eura za MWh na tohtoročnú hranicu 26,93 eura, je dnes už zrejmé, že pre rok 2018 bude rásť. Podľa prepočtu spoločnosti MAGNA ENERGIA sa nová úroveň vyšplhá na 31,77 eura za MWh. Znamená to, že pri zachovaní platného regulačného vzorca dôjde od januára k zdraženiu elektriny pre túto kategóriu odberateľov.

Rozhodne regulátor

„Doterajší vývoj nahrával postupnému zlacňovaniu. Už vlani sme však upozorňovali, že trendy na trhoch sa začínajú obracať, čo sa už v tomto roku dotklo firemných odberateľov. Ak sa nezmenia ostatné zložky celkovej ceny, bude sa musieť tento fakt pretaviť aj do cenníkov pre domácnosti. Samozrejme posledné slovo bude mať štát prostredníctvom regulačného úradu,“ tvrdí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  MAGNA ENERGIA Martin Ondko.

Podľa odhadov spoločnosti by pri zachovaní ostatných premenných, ktoré vstupujú do cenotvorby, mali domácnosti od nového roka platiť za elektrinu o vyše 7 percent viac, ako je to v tomto roku. „Dnes však ešte nikto nevie povedať, aká bude skutočnosť. ÚRSO v minulosti viackrát dokázal, že okrem ekonomickej podstaty regulácie berie do úvahy aj rôzne politické ciele,“ vysvetľuje Martin Ondko.

 

 

Rozsah hodnôt

CAL

Eur/MWh

1.1.- 30.6.2009

2010

50,88

1.1.- 30.6.2010

2011

47,63

1.1.- 30.6.2011

2012

53,93

1.1.- 30.6.2012

2013

49,22

1.1.- 30.6.2013

2014

40,20

1.1.- 30.6.2014

2015

35,31

1.1.- 30.6.2015

2016

33,85

1.1.- 30.6.2016

2017

26,93

1.1.- 30.6.2017

2018

31,77

Riešením môže byť deregulácia i IMS

Keďže elektrina je tovarom, ktorého cena sa kreuje na transparentných energetických burzách a dodávatelia nie sú monopolnými účastníkmi trhu, je možné aj na Slovensku uvažovať o úplnej, alebo aspoň čiastočnej deregulácii cien energetických komodít. Súťaživosť dodávateľov a ich znalosť veľkoobchodných trhov s energiami by mali nahradiť striktné rozhodnutia regulátora. Do  rozhodnutí ÚRSO vstupuje administratívne stanovené obdobie, administratívne stanovené náklady i administratívne povolený zisk.  Všetci odberatelia sú tzv. „zraniteľní“ a vďaka nadmernej regulačnej aktivite sa vytráca motivácia odberateľa k hospodárnosti. Rovnako dodávatelia nemajú motiváciu ponúknuť na konkurenčnom trhu aj nové energetické služby. 

MAGNA ENERGIA ako prvá spoločnosť na Slovensku ponúka odberateľom vybaveným tzv. IMS (inteligentný merací systém) variabilnú tarifikáciu spolu s unikátnou aplikáciou MagnApp určenou na sledovanie spotreby elektrickej energie v domácnosti pomocou mobilného telefónu. Časový rozvrh cien v jednotlivých pásmach nahrádza paušálne stanovený typový rozvrh spotreby stanovený náhradným spôsobom. Vytvára sa tak priestor na objektivizáciu ceny jednotlivých odberateľov, ale najmä priestor pre cenovú motiváciu k zmenám správania sa pri hospodárení s energiou. „Sme presvedčení, že kompetentní by mali prijať rozhodnutie, ktorým by ponechali cenovú reguláciu pre silovú elektrinu  len tam, kde doposiaľ IMS nie je nainštalované,“ uzavrel Martin Ondko.

Zdroj: Magna Energia