Nový generálny riaditeľ SSE

Od 1. januára 2016 sa novým generálnym riaditeľom spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. stal JUDr. Zdeněk Schraml.

JUDr. Zdeněk Schraml (40) vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Má doktorát z finančného práva. Vo svojej doterajšej praxi pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ v Dopravnom podniku mesta Košice, kde sa venoval reštrukturalizácii a stabilizácii spoločnosti. Predtým zastával funkciu predsedu  predstavenstva a výkonného riaditeľa v spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Aiport  Bratislava, a.s., kde sa okrem samotného riadenia zaoberal stratégiou ďalšieho smerovania Letiska M. R. Štefánika. V období po ukončení štúdia prešiel viacerými  riadiacimi pozíciami v štátnych inštitúciách a tiež v súkromnom sektore.

Zdroj: SSE, a.s.