Rekonštrukcia verejného osvetlenia dokáže ušetriť polovicu elektriny, zabudnúť netreba na ističe

Komplexná obnova verejného osvetlenia v obci sa oplatí prakticky vždy, keď je pôvodné osvetlenie značne zastarané a využíva nízko efektívne žiarovky alebo žiarivky. Čísla z praxe totiž hovoria jasnou rečou – rekonštrukciou sa dá ušetriť viac ako polovica nákladov na energie.

„Pred dvomi rokmi sme zmodernizovali 16 verejných osvetľovacích sústav. Za toto obdobie už vieme presne vyčísliť úsporu, ktorú obec dosiahla. V priemere to bolo 54 %, najviac v obciach Dvorníky-Včeláre, konkrétne 79 % a v Palárikove – 68 %,“ hovorí energetický audítor spoločnosti MAGNA ENERGIA Vladimír Balaj. V súčasnosti spoločnosť prevádzkuje pre obce 2 758 osvetľovacích bodov s LED technológiou a výkonom od 36 po 45 W.

Konkrétna výška úspory závisí od špecifík danej obce a toho, ako v nej fungovalo osvetlenie doteraz. Počítať treba nielen s jeho vekom a použitou technológiou, ale aj systémom prevádzky. Mnoho obcí totiž pri zastaranom osvetlení šetrilo tak, že časť lámp neskoro v noci vypínali a tak najmä odľahlejšie štvrte boli osvetlené horšie, prípadne vôbec. Rekonštrukcia osvetlenia by mala v konečnom dôsledku viesť aj k tomu, že podobné úsporné opatrenia už nebudú nutné a kvalitne osvetlená bude celá obec.

Pri modernizácii však netreba zabúdať ani na ističe. V ich prípade sa totiž úspora prejaví ihneď. „Zastarané sústavy verejného osvetlenia mali doposiaľ výrazne  predimenzované ističe ešte z minulosti, keď používali klasické výbojkové žiarivky. Modernizácia osvetlenia však výrazne zníži nielen spotrebu elektriny, ale klesnú aj nároky na ističe. Vďaka ich výmene dokáže obec okamžite ušetriť na výške fixných nákladov, ktoré platí za distribúciu elektriny,“ vysvetľuje Vladimír Balaj.

Konkrétne, pri inštalácií LED technológie sa výkon bežnej obce na verejnom osvetlení pohybuje na úrovni cca. 3 kW, teda približne 5 A. Pred renováciou to ale bolo cca. 25 kW, teda až 37 A. Výsledkom je, že ak sa v bežnej obci so 156 svetelnými bodmi zníži spotreba a rovnako aj istenie, ročne podľa skúseností MAGNA ENERGIA ušetrí v priemere 5 058 eur. „Dodávka jedného nového svetelného bodu stojí približne 320 eur aj s montážou. Celkový náklad na modernizáciu je tak približne 50 000 eur, návratnosť investície je približne desaťročná,“ približuje Vladimír Balaj.

Počítať treba aj s nákladmi na údržbu a servis nových svietidiel. Tie však nezvyknú byť vysoké. Podľa skúsenosti MAGNA ENERGIA bolo v priebehu dvoch rokov nutné vymeniť približne percento z celkového počtu inštalovaných LED zdrojov.

V konečnom dôsledku tak modernizácia osvetlenia nielen znižuje náklady na energie, ale zvyšuje aj svetelný komfort v obci. „Modernizácia verejného svetlenia mala pre nás jednoznačne zmysel. Nielenže šetríme na elektrine, ale aj naša obec vďaka tomu lepšie vyzerá,“ potvrdzuje starosta obce Dvorníky-Včeláre Csaba Simkó.

Zdroj: Magna Energia

Odborní partneri