Variť na plyne alebo elektrinou?

Máte v pláne vymeniť svoj pôvodný sporák s rúrou za nový? Aj v tomto prípade rozmýšľate ako ušetriť? Poradíme vám, na čo myslieť, než sa pre nový sporák rozhodnete.

Plynový, elektrický alebo indukčný?

Je podmienený plynovou prípojkou, no výhoda plynového sporáka spočíva v regulácii ohrevu, kde veľkosť plameňa korigujete otočením ventila pre jednotlivé horáky samostatne. Na rozdiel od elektrických sporákov, dochádza k reakcii okamžite. Pri výbere však zvážte aj nevýhody, akým je otvorený plameň či výpary oxidu uhličitého v procese spaľovania. Pre úplnosť sa plynové zariadenia spájali s nebezpečenstvom úniku plynu, no tento problém je u nových spotrebičov riešený ochranou proti zhasnutiu plameňa.

Zdroj: Whirpool

 

Novým trendom v modernej kuchyni je variť na elektrine, no viaceré gazdinky či kuchári na plynové sporáky nedajú dopustiť. Či už je to zvykom alebo pre spomínané výhody, v spojení s varením ma napadne len "proti gustu žiaden dišputát".

Elektrické sporáky pracujú na podobnom princípe ako varná kanvica. Pri zapnutí sa nahreje špirála a odporové teplo sa sálaním prenáša na hrniec či panvicu s jedlom. Liatinová verzia sa nahrieva a reaguje oveľa pomalšie ako sklokeramická doska. Takže rýchlosť ohrevu a zmena teploty nepatrí medzi ich výhody. Zvážte aj dlho pretrvávajúce sálanie tepla po vypnutí. Naproti tomu odpadá problém s otvoreným ohňom, či nebezpečný únik plynu.

Indukčné elektrické sporáky dominujú rýchlosťou ohrevu, okamžitým nastavením výkonu platne a nižšou spotrebou elektriny ako elektrické. Princíp fungovania tohto sporáka vyplýva už z názvu. Namiesto odporovej platne je použitá cievka napájaná striedavým prúdom, ktorá vytvára magnetické pole. Po položení hrnca na povrch dosky sa elektricky vodivé dno nádoby indukuje vírivými prúdmi a odporom materiálu sa táto energia premieňa na teplo.

Negatívnou stránkou je vysoká nákupná cena, ktorá sa ešte môže navýšiť zakúpením hrncov so špeciálnou úpravou dna feromagnetickými materiálmi. Nielenže urýchlia varenie ale aj minimalizujú tepelné straty do okolia. V tomto prípade teda viac záleží aj na hrncoch, ktorými vaša kuchyňa disponuje. Nie všetky vedia variť na indukčnej doske a nie sú lacné. Veľkým pozitívom je, že keď dovaríte, sálanie tepla od sporáka je minimálne či už so špeciálnymi hrncami alebo bez nich. Klesá riziko popálenia, hoci úplne sa to vylúčiť nedá. Dotykové tlačidlá a automatické zapínanie platní pri položení hrncov na sporák patria medzi ďalšie výhody indukčných sporákov, ktorými môže disponovať. Za zmienku tiež stojí kratší čas pri varení. 

Porovnanie výpočtom

Cieľom bolo porovnať náklady na energiu jednotlivých sporákov pri varení. Samotnú elektrickú rúru sme nebrali v úvahu,  nakoľko sa výrazne výkonovo ani funkciami neodlišuje v rámci jednotlivých porovnávaných sporákov.

Priemernú potrebu energie na varenie v domácnosti sme si odvodili z priemernej ročnej spotreby pre štvorčlennú rodinu. Cenu za kWh elektriny sme stanovili na 0,15 eur a plynu na 0,055 eur, čo zodpovedá približnej cene na trhu.

Okrem toho bol na základe vyššie spomenutých pozitív či negatív porovnávaných sporákov určený koeficient, ktorý má z časti korigovať rozdiely sporákov. U plynového dochádza k otvorenému spaľovaniu a tepelným stratám, preto k=1,1. U liatinového je dlhšia doba nábehu či obmedzená možnosť regulácie, preto k=1,2. Sporák so sklokeramickou doskou bol vďaka rýchlejšiemu nábehu, ale zároveň obmedzenej možnosti regulácie či stratám tepla do okolia, priradený k=1,1. Indukčná verzia dostala k=0,8 vďaka okamžitému nábehu, malým stratám a promptne fungujúcej regulácii.

Plynový

Liatinový

Sklokeramický

Indukčný

Nákupná cena (eur)

240
185
310
497

Výkon spotrebiča (kW)

7,2
5,5
5,8
7,1

Cena za kWh (eur)

0,055
0,15
0,15
0,15

Čas varenia (hod)

0,97
1,27
1,21
0,99

Koeficient

1,1
1,2
1,1
0,8

Cena varenia/deň (eur)

0,69
1,26
1,16
0,84

Cena varenia/mesiac (eur)

20,81
37,80
34,65
25,20

Cena varenia/rok (eur)

249,77

453,60

415,80

302,40

 
Tabuľka: Porovnanie nákladov na varenie rôznych typov sporákov

 

Čas varenia je podielom dennej potreby na varenie (7kW) a príkonom spotrebičov. Výpočet spotreby u plynového sporáka bol na základe objemového množstva udávaného v hodinách, ktoré prejde horákmi, vynásobené priemerným spaľovacím teplom. Výsledkom bola spotreba plynu v kilowattoch za hodinu. Súčinom s príkonom spotrebiča, časom varenia, cenou za plyn a koeficientom nám vyšli náklady na varenie na plyne. U sporákov na elektrinu, podobne ako v predchádzajúcom výpočte, výslednou cenou bol súčin príkonu, času varenia, cena za kWh elektriny a koeficientu.

Ako ukazuje tabuľka, tak vo výpočte odhadovanej spotreby energie na varenie nám vyplýva, že plynový sporák sa stal víťazom porovnania, pokiaľ ide o náklady na varenie. Liatinový vyhráva v kúpnej cene, no pri nákladoch sa prepadáva na posledné miesto. Pri porovnaní sklokeramického a indukčného sporáka, vyhráva indukčný, no zvážte aj cenu, či množstvo použitej elektroniky. Naproti tomu je úspora času strávená za sporákom, vysoký komfort obsluhy, ale aj druhé miesto v prevádzkových nákladoch.

© energia.sk

Odborní partneri