Foto: Flickr.com/ tiseb (licencia Creative Commons)

Ako lepšie komunikovať výstupy podporených projektov

Európska komisia vydala brožúru "Komunikácia EÚ Výskum a inovácie - sprievodca pre účastníka projektu". Jej cieľom je ponúknuť nástroj pre účastníkov 7. rámcového programu, aby efektívne komunikovať o svojich projektoch a dosiahnutých výsledkoch.

Hospodársky rast, zvýšenie dynamiky, prispievanie ku konkurencie schopnosti, vytváranie pracovných miest, kvalitatívna i kvantitatívna podpora ľudského potenciál, spolupráca, riešenie spoločenských výziev, zavádzanie nových technológií – to všetko sú ciele, ktoré sú zadefinované v rámci jednotlivých rámcových programov.

Často však nejde len o realizáciu projektov, ale následne aj o prezentáciu ich cieľov, no najmä dosiahnutých výsledkov. A práve preto vznikla brožúra „Komunikácia EÚ Výskum a inovácie - sprievodca pre účastníka projektu“, ktorú možno využiť nielen v rámci 7. rámcového programu, ale aj pri rámcových programoch všeobecne.

V brožúre nájdete informácie, ako správne prezentovať dosiahnuté výsledky. Získate prehľad o tom, čo by v projektoch nemalo chýbať, ako by mali spĺňať formálne i zmluvné požiadavky, čo by ste mali robiť pred začiatkom i koncom projektu. V druhej časti krátkeho sprievodcu nájdete rady, ako vybudovať komunikačnú stratégiu. Okrem základných informácií sa budete môcť na záver inšpirovať niektorými osvedčenými postupmi v rámci úspešných projektov.

Brožúru nájdete na tejto linke

(c) energia.sk

Odborní partneri