Zdroj: Flickr.com/VINYLSPIDER, licencia Creative Commons

Tepelné čerpadlo a zima - ako funguje v chladnom počasí?

Tepelné čerpadlá typu vzduch - voda sú moderným a hospodárnym zdrojom tepla pre rodinné a bytové domy. Pre svoju prevádzku nepotrebujú vrt ani zemný kolektor, teplo čerpajú z okolitého vzduchu. Čo ale v mrazivom zimnom počasí?

Rýchly prehľad

Cieľová skupina

Vlastníci nehnuteľností a tí, ktorí chcú znížiť náklady na vykurovanie.

Vstupná investícia

Od 9.700 EUR

Úspora

Úspora 40-80% nákladov na vykurovanie oproti plynovému alebo elektrickému kotlu, v závislosti od zvoleného primárneho zdroja energie.

Miera návratnosti

Približne 6 – 8 rokov

Tepelné čerpadlá typu vzduch - voda majú v zime spravidla nižšiu účinnosť. Neplatí však, že by v mraze neboli schopné vôbec pracovať. Moderné tepelné čerpadlá tohto typu môžu pracovať až do teplôt -25 °C a sú chránené proti zamŕzaniu vonkajšej jednotky. Účinnosť tepelného čerpadla vzduch - voda môže v zime zlepšiť fungovanie v bivalentnom režime spoločne s elektrokotlom.

Tepelné čerpadlá typu vzduch - voda pracujú na princípe prenosu tepla z okolitého vzduchu na pracovné médium. Pochybnosti o tom, či tepelné čerpadlo bude dobre pracovať aj v mrazoch, preto majú svoje opodstatnenie. V zimnom období totiž musia pracovať oveľa intenzívnejšie. Všeobecne pritom platí, že kvalitné tepelné čerpadlá nemajú so zimou príliš veľký problém. Kvalitné zariadenia pracujú až do teplôt -25 °C a sú pri vývoji ich často testujú aj v chladných severských krajinách. Pri takto nízkych teplotách ale samozrejme účinnosť tepelného čerpadla klesá.

Tepelné čerpadlá typu vzduch – voda

Tepelné čerpadlá typu vzduch - voda využívajú k ohrevu pracovnej kvapaliny teplo okolitého vzduchu. Na rozdiel od tepelných čerpadiel typu zem - voda k svojej činnosti nepotrebujú vrt ani zemný kolektor, ich obstarávacia cena je preto nižšia. Tepelné čerpadlo typu vzduch - voda sa väčšinou skladá z vonkajšej jednotky (obsahuje ventilátor a výparník) a vnútornej jednotky, ktorá ohrieva vykurovaciu vodu.

 

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla musí byť umiestnená tak, aby mala dobrý prístup vzduchu a pokiaľ možno čo najmenej obťažovala svoje okolie hlukom  Zvyčajne sa umiestňuje na odľahlú časť pozemku alebo na strechu bytových domov.

 

Tepelné čerpadlo má v zime spravidla nižšiu účinnosť. Tá sa zvyčajne kompenzuje prevádzkou v tzv. bivalentnom režime, kedy je do vykurovacej sústavy pripojený tiež elektrokotol. Ten pracuje v čase zvýšenej potreby tepla a pri veľmi nízkych vonkajších teplotách, kedy už výkon tepelného čerpadla nestačí.

Sú v zime tepelné čerpadlá hlučné?

Počas chladného zimného obdobia je potrebné viac kúriť a na čerpanie tepla z okolitého chladného vzduchu je potreba viac energie. Kompresor tepelného čerpadla v zime teda skutočne pracuje intenzívnejšie. Hlučnosť kvalitných tepelných čerpadiel však ani počas zimného obdobia neprevyšuje už vo vzdialenosti 1 metra hladinu hluku, ktorá zodpovedá bežnému hovoru. Dobre umiestnené a kvalitné tepelné čerpadlo svoje okolie v zime hlukom neobťažuje.

Zamrzne v zimnom období tepelné čerpadlo?

Pri starších alebo nesprávne inštalovaných tepelných čerpadlách skutočne mohlo dôjsť pri určitých vonkajších teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu k zamrznutiu vonkajšej jednotky. Potom sa väčšinou celé zariadenie obalilo hrubou vrstvou ľadu. Technológia tepelných čerpadiel typu vzduch - voda už ale výrazne pokročila a zamrznutia vonkajšej jednotky sa pri kvalitných zariadeniach nemusíte báť. Kvalitné tepelné čerpadlá majú dobre vyriešený odvod kondenzátu a tiež sa vedia v prípade potreby automaticky odmraziť.

Je prevádzka tepelného čerpadla v zime drahá?

Kvôli fyzikálnym zákonom pracuje tepelné čerpadlo pri nízkych vonkajších teplotách skutočne menej efektívne. Dohady o nerentabilnej zimnej prevádzke tepelného čerpadla majú svoj pôvod najmä v hodnotách vykurovacieho faktoru. Ten vypovedá o tom , aký je pomer spotrebovanej elektrickej energie a vyrobeného tepla. Vykurovací faktor je špecifický pre presne dané teplotné podmienky. Všeobecne možno konštatovať, že čím je nižšia teplota vonkajšieho vzduchu a čím vyššia je teplota výstupného média, tým je vykurovací faktor nižší.

Do mrazivých dní sa zobúdzame v poslednom čase len pár dní do roka. Súčasťou inštalácie tepelných čerpadiel vzduch - voda navyše často býva záložný elektrokotol, ktorý s vykurovaním v extrémne chladných dňoch pomôže.

nazeleno.cz, energia
Text publikujeme v zmysle Zmluvy o obsahovej spolupráci