Ilustračná snímka: Klimatizácia. Foto: Flickr.com/~FLO, Licencia Creative Commons

Správnym používaním klimatizácie znížite jej spotrebu

Leto je tu v celej svojej sile. V bytoch i kanceláriách je horúco a klimatizácia beží naplno. Nechcete však, aby vám počas leta narástol účet za elektrinu kvôli klimatizácii? Potom ju používajte efektívne. Pokiaľ bude nastavenie klimatizácie optimálne, môžete sa ochladiť bez toho aby ste spotrebovali veľké množstvo energie. Pozornosť by ste mali venovať aj jej údržbe, a to nielen v letných mesiacoch.

Rýchly prehľad

Cieľová skupina

Všetci, ktorí využívajú v horúcich letných dňoch klimatizáciu.

Čo by ste mali vedieť?

Spotrebu energie u klimatizácie ovplyvňuje to, aký zvolíte prevádzkový režim, ako využívate funkcie ovládačov a ako klimatizáciu udržujete.

Vysoké teploty a slnko patria k letu. Keď sme pri vode, tak slnečné lúče oceníme. Doma alebo v kancelárii však môže byť horúčava nepríjemná a úmorná a my sa rozhodneme zapnúť klimatizáciu. Jej prevádzka však nie je zadarmo a môže nám nepríjemne navýšiť účet za energie. Pozrite sa, ako správne používať klimatizáciu, ochladiť sa a ušetriť energiu.

Spotreba energie sa môže zvyšovať nielen pre technické možnosti jednotlivých zariadení a systémov (podrobnejšie o úsporách v článku Vyberáme klimatizáciu: najčastejšie chyby a nedostatky), ale závisí aj od toho, ako klimatizáciu používate.

Pravidlá úspornej prevádzky spočívajú v tom, že ich budete rešpektovať už pri výbere zariadenia. Pri prevádzke vyžaduje úspora energie zas aktívny prístup. Pokiaľ sa spoľahnete len na režim AUTO alebo budete používať jeden spôsob nastavenia pre všetky teplotné podmienky, nebude klimatizovanie ani komfortné, ani úsporné.

Vhodná teplota v byte

Najviac ušetríte, ak zvolíte klimatizáciu s kompresorom, ktorého výkon bude primeraný na dosiahnutie vami požadovanej teploty v chladenej miestnosti. V našich klimatických podmienkach je vhodnou voľbou teplota 24 ° C (± 2 ° C). Všeobecné odporúčanie hovorí, že teplota nastavená v klimatizovanej miestnosti sa má od vonkajšej teploty líšiť maximálne o 7 ° C. Dodržiavanie tohto pravidla prospeje vašej peňaženke, ale predovšetkým budete šetriť vlastné zdravie.

Optimálne klimatizovaný priestor prináša pohodu aj úsporu peňazí

Pre zvolenie vhodnej teploty je dobré si uvedomiť, že údaj nastavený na displeji ovládača ukazuje teplotu vzduchu, ktorý vnútorná jednotka nasáva, pretože až na výnimky je teplotný senzor umiestnený priamo vo vnútornej jednotke. Ak nastavíte 24 ° C, klimatizácia bude ochladzovať alebo odvlhčovať, kým v mieste, kde je vnútorná jednotka, nebude 24 ° C. Ak ste ďaleko od vnútornej jednotky, bude tam pravdepodobne teplejšie. Optimálne nastavenie termostatu je treba vždy vyskúšať.

Režim chladenia - energeticky náročný základ

Východiskovým režimom všetkých druhov klimatizácií je chladenie. Režim chladenia používa mnoho z nás predovšetkým vtedy, kedy prídeme domov z práce, v byte je 32 ° C a my s tým chceme rýchlo niečo urobiť, alebo používame z nejakého dôvodu klimatizáciu len príležitostne.

Ako režim chladenia funguje? Kompresor pracuje na plný výkon a ventilátor ide tiež naplno, ak ručne nenastavíte nižšie otáčky. Po ochladení na požadovanú teplotu sa v prípade systému fix speed kompresor vypne a vzduch pomocou ventilátora ďalej cirkuluje, v prípade inverteru dôjde k zníženiu výkonu a udržiavania nastavenej teploty.

V režime chladenia je dôležité, aby ventilátor vo vnútornej jednotke pracoval na maximálne otáčky, pretože jedine takto dochádza k optimálnemu odoberaniu tepla z klimatizovaného priestoru a tvorí sa minimum námrazy a kondenzátu. Vzduch sa tiež lepšie v priestore rozptýli, ale musíte počítať s permanentným prievanom. To nemusí vyhovovať každému. Znížiť spotrebu energie môžeme až v momente, keď dosiahneme požadovanú teplotu v miestnosti, a to tak, že prepneme do režimu odvlhčovania.

Nesprávnou kombináciou nastavenia je nízka teplota pri nízkych otáčkach, kedy sa tvorí veľa kondenzátu a príliš studený vzduch je zle distribuovaný v priestore (pri jednotke je zima, na druhom konci miestnosti teplo). Klimatizácia pracuje neekonomicky a navyše nie je v miestnosti príjemne. Úspora pri znížení otáčok je prakticky nulová, ventilátor v porovnaní s kompresorom sa na spotrebe elektriny podieľa minimálne.

Optimálne odvlhčovanie

Pri systémoch inverter je v našom podnebí najpríjemnejšie prevádzkovým režimom odvlhčovanie. Inverter pracuje v režime odvlhčovania účinne a zároveň ekonomicky. Vonkajšia jednotka sa cyklicky zapína na plný výkon, a to v intervaloch okolo 5 minút na dobu cca 2 minúty. Vnútorná jednotka pracuje na najnižšie otáčky, takže dochádza ku kondenzácii až namŕzaniu vzdušnej vlhkosti na výparníku vnútornej jednotky, po chvíli sa ventilátor aj vonkajšia jednotka vypnú, námraza roztopí a v kvapalnej forme odtečie do odpadu.

Pozor na najlacnejšie klimatizácie fix speed (splity aj mobilné klimatizácie), kde odvlhčovanie môže znamenať zníženie otáčok ventilátora vnútornej jednotky za súčasného trvalého chodu kompresora. Nielen že neustále do miestnosti prúdi studený vzduch, ale kompresor odoberá prúd nepretržite, čím tým neúmerne rastú prevádzkové náklady. Pri systéme fix speed je teda potrebné zistiť, ako režim odvlhčovania funguje, pretože existujú rôzne alternatívy.

V každom prípade pri odvlhčovaní z jednotky fúka chladný vzduch pomalou rýchlosťou a rozpálená miestnosť sa takto ochladzuje veľmi dlho. Ekonomicky je pre režim odvlhčovania výhodnejšie, keď sa klimatizovaný priestor vôbec neohreje, preto je lepšie pri celodennom prevádzke pustiť odvlhčovanie hneď ráno a nechať ho bežať celý deň, príp. aj v noci. Z hľadiska spotreby energie je to riešenie, pri ktorom je úspora najväčšia (výnimku tvoria vyššie spomínané systémy s trvalým chodom kompresora). Ďalšiu úsporu môže znamenať nočný režim.

Úsporný a komfortný nočný režim sleep


Klimatizácie väčšinou ponúkajú užívateľom komfortný a úsporný nočný režim (výnimku tvorí najlacnejšie zariadenie). Invertery majú nočný režim spravidla komfortnejší z hľadiska hluku, než ostatné typy:

  • inverter - od 20 dB
  • kompaktné mobilné klimatizácie - minimálne okolo 50 dB

Všeobecne platí, že v nočnom režime každý systém zníži otáčky ventilátora vnútornej jednotky na minimum a taktiež upravuje teplotu. Tá časom pomaly rastie vzhľadom na pôvodne nastavenú hodnotu, aby nám v noci nebola zima.

Nárast teploty je sprevádzaný znižovaním energetickej náročnosti prevádzky. Pri väčšine klimatizácií sa dá v nočnom režime prevádzka časovať, tzn. že za chladnejších nocí môže byť klimatizácia v prevádzke kratšiu dobu, čím sa opäť znižujú náklady. Vzhľadom na to, že v našich podmienkach nie je extrémne horúcich nocí toľko, je režim sleep skôr vítaným bonusom, ktorý môže byť v zásade nahradený režimom odvlhčovania.

nazeleno.cz, energia
Text publikujeme v zmysle Zmluvy o obsahovej spolupráci