Možnosti financovania OZE v domácnostiach

Dotácie z eurofondov sú len jednou z možností ako zaplatiť časť inštalácie malých zariadení na ekologickú výrobu elektriny či tepla. K trendu zelených investícií v domácnostiach sa pridávajú dodávatelia energií, banky, sporiteľne či fond rozvoja bývania.

Foto: Európska komisia - Audiovisual Service

V snahe znížiť si účty za energie a zároveň sa čiastočne či úplne osamostatniť od dodávok elektriny, plynu či tepla externou firmou sa čoraz viac domácností stáva výrobcom vlastnej energie. Možností  ako financovať inštaláciu malých zdrojov vyrábajúcich elektrinu či teplo z obnoviteľných zdrojov je na Slovensku viacero.

Posledný rok sa debaty sústreďujú na dotácie poskytované cez projekt Zelená domácnostiam, ktorý je financovaný z eurofondov. Prostredníctvom poukážok umožňuje preplatiť až polovicu ceny celkovej inštalácie zariadenia v rodinných a bytových domoch, avšak len v rámci stanovených maximálnych limitov a len pre registrované zariadenia jednotlivých technológií. Dosiaľ vyhlásené tri kolá žiadostí o poukážku potvrdzujú obrovský záujem domácností o túto formu podpory. Prísne kritéria, súvisiaca administratíva aj silný boj o poukážky sú však v závere pre neúspešných žiadateľov sklamaním.

Netreba však vešať hlavu. Nájsť alternatívny spôsob či pomoc pri financovaní solárnych kolektorov, fotovoltických panelov či ekologickejších kotlov nemusí byť také náročné. 

Či už s dotáciou alebo bez nej, podstatné je, že inštaláciu OZE zariadenia môže vykonávať len certifikovaný odborník. Zoznam inštalatérov vedie a pravidelne aktualizuje ministerstvo hospodárstva.

Príklad – cena solárnych kolektorov

Na základe vydaných žiadostí o poukážku zo Zelenej domácnostiam v doterajších kolách sa ukazuje, že domácnosti majú najväčší záujem o solárne kolektory, ktoré môžu použiť na prípravu teplej vody, podporu vykurovania prípadne i ohrev vody v bazénoch. Koľko približne stoja?

Často opakovaným argumentom v prospech inštalácie OZE je pokles cien technológií, čo súvisí so silnejúcou konkurenciou na trhu aj dovozom lacnejších produktov ázijského pôvodu.

Ponuka výrobcov je bohatá, vybrať sa dá zariadenie z Číny, Poľska, Nemecka i zo Slovenska. Retrospektívny pohľad do cenníka najväčšieho slovenského výrobcu termických solárnych kolektorov zo Žiaru nad Hronom však žiadny veľký prepad cien neukazuje. Jeden z najobľúbenejších a najrozšírenejších produktov u nás - kolektor TS 300 s prírubovými vývodmi bolo možné v roku 2012 aj 2013 kúpiť za rovnakú „akciovú“ cenu s DPH ako figuruje v tohtoročnom cenníku – 425,76 eur.

Foto: Flickr.com/Solar Trade Association (licencia Creative Commons)

Rozdiel oproti nedávnym cenníkom firiem je ten, že na pozadí vyhláseného dotačného programu väčšina firiem (výrobcov aj inštalatérov) začala publikovať ceny vo forme balíka, t.j. vrátane celého príslušenstva aj inštalačných prác. To v minulosti nebolo bežné - domácnosť tak mohla zostať prekvapená rozdielom medzi pôvodne očakávanou sumou a finálnou faktúrou.

Dnes už samotné moduly tvoria menšiu časť celkovej ceny solárnych systémov. Prirátať ale treba ďalšie komponenty ako regulátory, čerpadlá, zásobníky, nosné konštrukcie, rúry, pripojenia a spoje. Dostupné cenníky na internete ukazujú, že menšia fototermická zostava s vertikálnymi kolektormi na prípravu teplej vody bez montáže a inštalačného materiálu vyjde približne na 2000 eur, s montážou okolo 3000 eur. Primárne však individuálna cena záleží od potrebnej veľkosti, náročnosti inštalácie, značky i poskytovaného servisu.

Pomoc od dodávateľa energií

Novej príležitosti ako rozšíriť svoju biznis ponuku, nalákať nových zákazníkov, resp. poskytnúť služby navyše súčasným klientom, sa chytili viacerí dodávatelia elektriny a plynu, ktorí ponúkajú odberateľom rôznu formu pomoci pri vybavovaní žiadosti o dotáciu zo Zelenej domácnostiam. Zároveň však avizujú zľavy pre nimi vybrané zariadenia, namontované buď priamo ich inštalatérmi alebo nimi vybranými partnermi.

Pristúpili k tomu napríklad spoločnosti Magna Energia, RWE/VSE, SPP, SSE aj ZSE. Hoci všetky sľubujú odbremenenie od administratívy, jednotlivé prístupy firiem sa značne líšia.

RWE/VSE sa sústredila na fotovoltické zariadenia vyrábané u východoslovenského producenta v obci Rozhanovce. SPP síce poskytuje zľavy na viaceré zariadenia, ako najväčší dodávateľ plynu sa však primárne zameral na hybridné tepelné čerpadlo, ktoré spoluvyužíva aj plyn.

Magna Energia zase svojim zákazníkom ponúka preplatenie zostatku ceny inštalácie vo forme tzv. garantovanej energetickej služby, pri ktorej odberateľ postupne spláca cenu inštalácie z dosiahnutých úspor nákladov na energie. Touto formou však dokáže vypracovať finančný model aj pre celú cenu inštalácie.

Výhodou spolupráce s dodávateľom môže byť komplexné poradenstvo pri výbere optimálneho riešenia od ich vyškolených poradcov. Vhodné je však porovnať si ceny rovnakých zariadení a prác aj u iných firiem, aby sa marketingovo avizovaná zľava naozaj vyplatila. Keďže dodávateľ má v tomto prípade predovšetkým sprostredkovateľskú funkciu, je nutné dôkladne si prečítať podmienky spolupráce.

Foto: Európska komisia - Audiovisual Service

Domáce štátne fondy

Od začiatku tohto roka môže podporu na financovanie OZE poskytovať aj Štátny fond rozvoja bývania. Hovorca ŠFRB Rastislav Lackovič pre náš portál potvrdil, že súčasťou obstarávacej ceny na zateplenie bytového domu alebo výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla môže byť vybudovanie technického zariadenia, ktoré bude využívať obnoviteľné zdroje energie alebo zariadenie na mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla.

Zdôraznil pritom, že budovanie takýchto zariadení nemôže ohrozovať účinné systémy centrálneho zdroja tepla. Napokon, obdobná podmienka platí aj pri Zelenej domácnostiam, resp. v Operačnom programe Kvalita životného prostredia.

ŠFRB podporuje všetky druhy obnoviteľných zdrojov energie. Pri žiadosti o úver na budovanie takéhoto zariadenia je ale potrebné, aby žiadatelia dokladovali odsúhlasenie svojho zámeru na stavebnom úrade.

Fyzické osoby môžu tiež požiadať o dotáciu na výrobu tepla, teplej vody a elektriny z OZE z Environmentálneho fondu. Termín na podávanie žiadostí pre budúci rok je do 31.10.2016. V prípade domácností ale ide skôr o teoretickú možnosť, keďže v špecifikácii podpory sa priamo uvádza, že podporené budú najmä projekty zamerané na verejnoprospešný a teda nie súkromný účel.

Úver

Ak sa vám nepodarilo získať žiadnu vyššie spomínanú formu podpory a stále nemáte k dispozícii dostatok vlastných peňazí na inštaláciu ekologického zariadenia využívajúceho obnoviteľné zdroje energie, do úvahy pripadá ešte možnosť využiť úver, napríklad z banky. Podporu pre OZE zariadenia už viaceré z nich avizujú dokonca v rámci tzv. úveru pre mladých. Vzhľadom na úroky a súvisiace poplatky je o to dôležitejšie hľadať čo najvýhodnejší pomer ceny a kvality zariadení aj montáže, aby ste v závere preplatili čo najmenej a dosiahli naopak čo najrýchlejšiu návratnosť.

Zabúdať netreba ani na to, že medzi/úvery na inštaláciu zariadení na výrobu elektriny alebo tepla poskytuje aj trojica stavebných sporiteľní – ČSOB, Prvá stavebná sporiteľňa a Wüstenrot.

Aj tento posun v portfóliu poskytovaných produktov a služieb reflektuje snahu finančných inštitúcií prispôsobiť sa potrebám ľudí, ktorí čoraz viac vyhľadávajú ekologickejšie, lacnejšie a efektívnejšie riešenia v oblasti energetiky a zároveň môžu investíciou do OZE zvýšiť hodnotu svojich nehnuteľnosti.

Na záver, niektorí sa rozhodli nespoliehať na neistú finančnú injekciu z fondov či úverov. Dnes už nie je výnimkou nechať si nainštalovať zariadenia OZE len vďaka kombinácii vlastných úspor peňazí a dôkladného prieskumu trhu.

© energia.sk

Odborní partneri