Ilustračná snímka: Klimatizácia s invertorom. Foto: Flickr.com/Keith Williamson (Licencia Creative Commons)

Ako vybrať klimatizáciu do bytu?

Leto je v plnom prúde a teploty sa šplhajú do závrtných výšok. Je vám doma neznesiteľne teplo a chcete sa ochladiť? Na trhu je dostupných niekoľko druhov klimatizácií, no viete, aké parametre pri výbere sledovať?

Rýchly prehľad

Cieľová skupina

Tí, ktorí zvažujú kúpu klimatizácie

Vstupná investícia

od 1.500 eur

Miera úspory

30 - 44 %

Návratnosť

2 - 3 roky

Klimatizácia dokáže byť v letných mesiacoch neoceniteľným pomocníkom. Bežne si pod pojmom týmto pojmom predstavíme zariadenia, ktoré ochladzujú vzduch. Ide síce o správnu predstavu, je potrebné si uvedomiť, že nejde o výdobytok súčasnosti, ale technológia klimatizovanie oslávila v tomto roku úctyhodných 108 rokov. Preto je potrebné pri výrobe klimatizačného zariadenia v prvom rade zvážiť, akú ďalšiu funkciu od klimatizácie očakávate.

V prípade zariadení vhodných do bytov si môžete vybrať hneď z niekoľkých alternatív:

  • vykurovanie
  • odvlhčovanie
  • ionizovaný vzduch
  • filtrácia, resp. čistenie vzduchu

Novinkou pri bytových klimatizáciách je funkcia vetrania. V zime možné zvoliť klimatizáciu s funkciou zvlhčovania. Samozrejme prichádzajú do úvahy aj kombinácie uvedených možností. Inými slovami klimatizačné zariadenie môže slúžiť po celý rok, pričom hlavnou činnosťou väčšinou zostáva spomínané ochladzovanie vzduchu.

Energetická účinnosť klimatizácie

Okrem funkcie klimatizácie, by ste sa v úlohe užívateľa mali orientovať aj v energetickej účinnosti obstarávaného zariadenia a dôležitých prevádzkových parametroch. Účinnosť možno jednoducho zistiť z energetického štítku.

Účinnosť klimatizácie je vyjadrená ako pomer vstupného a výstupného výkonu. Udáva, koľko elektrickej energie je potrebné pre ochladenie miestnosti na nastavenú teplotu. V tomto ohľade sú medzi rôznymi typmi klimatizácií značné rozdiely. Najúčinnejšie sú samozrejme tie finančne náročnejšie, ale miera návratnosti je v prijateľnom časovom horizonte - približne do 2 až 3 rokov. Ak ste ochotní pri nákupe siahnuť hlbšie do vrecka, môžete dosiahnuť až 44 % úsporu energie.


Obr.: Hodnoty energetickej účinnosti chladenia klimatizáciou (pomer výkonu a spotreby). Zdroj: Nazeleno.cz

Modelový príklad

Pre komfortné chladenie bežnej miestnosti s plochou 20 m² v byte je potrebný chladiaci výkon približne 3 kW. Na dosiahnutie tohto chladiaceho výkonu sa hodnota elektrického príkonu môže pohybovať od cca 700 W do cca 1.500 W, čo predstavuje rozdiel niekoľkých stoviek eur ročne na jednu miestnosti. Sledovanie účinnosti, udávanej ako EER faktor pre chladenie a COP faktor pre vykurovanie, je teda kľúčové z hľadiska prevádzkových nákladov a dlhodobej úspory energie.

Pre užívanie klimatizácií najrôznejšieho typu je ďalej dôležité sledovať hlučnosť a to najmä v nočnom režime. Nezabudnite, že hluk, ktorý sa zdá vo dne prijateľný, sa v noci stane neznesiteľným.

Typy klimatizačných zariadení – ich výhody a nevýhody

Na trhu sú dostupné dva základné typy klimatizácií vhodných pre bežné byty:

  • kompaktné jednotky, teda jednodielne (mobilné, okenné)
  • split jednotky – delené - podľa umiestnenia potom nástenné, podstropné, kazetové, medzistropné a ďalšie

Mobilná klimatizácia je spravidla zariadenie, ktoré umiestnite vo zvolenej miestnosti, odkiaľ sa teplo odvádza ohybnou hadicou von oknom. Existuje aj delená mobilná klimatizácia, ale vďaka vývodu cez stenu je obmedzená jej základná vlastnosť - mobilita.

Okenná jednotka dostala svoje označenie podľa umiestnenia priamo v okne, príp. ju možno namontovať do vonkajšej steny. Split klimatizácia je spoločná oddelená montáž časti vonkajšej (kompresor) a vnútornej (výparník), pričom môže byť k jednej vonkajšej jednotke pripojených viac vnútorných – tzv. multisplit.

Najbežnejším typom klimatizácií inštalovaných v bytoch sú jednotky split, resp. multisplit, a to v nástennom variante. Ak však nemožno z technických alebo finančných dôvodov jednotky split použiť, zostávajú väčšinou v hre mobilné klimatizácie. Hoci veľkou výhodou mobilných zariadení je ich finančná dostupnosť a pomerne jednoduchá inštalácia, hlavným dôvodom, prečo sa k mobilnému riešeniu v prípade bytu prikloniť až v nevyhnutných prípadoch, je vysoká hlučnosť. Pri delenej mobilnej jednotke sa navyše cena približuje split systému.

Neodporúčame inštaláciu mobilnej klimatizačnej jednotky v miestnostiach, ktoré sú určené k odpočinku. Hlučnosť kompaktných i delených mobilných klimatizácií je neporovnateľne vyššia, ako ponúkajú split jednotky. Ak ale nebude vaším kritériom výberu požiadavka tichej prevádzky, delená mobilná jednotka vyššej triedy sa môže stať energeticky úsporným riešením. Problémy užívateľom kompaktných zariadení spôsobuje hadica s veľkým priemerom určená na vývod vzduchu, ktorý je navyše sprevádzaný znížením účinnosti a energetickými stratami. Od klasických mobilných klimatizácií teda energetickú úspornosť nemožno očakávať.

Jednotky split sú schopné dlhodobo vyriešiť tepelnú pohodu v malých, rozľahlejších aj mezonetových bytoch. V tomto prípade však počítajte s vyššou cenou ako pri kompaktnej klimatizácii.

Inverter - malá revolúcia v úspore energie

Technológia inverter priniesla možnosť plynule meniť výkon kompresora v určitom rozsahu. To oproti štandardnému kompresoru, ktorý možno len zapnúť alebo vypnúť, ponúka lepšiu možnosť automatickej regulácie, a tým značnú úsporu energie. Najúčinnejšia inverterová technológia používa  pri ventilátoroch vo vnútorných jednotkách, vo vonkajších jednotkách a pri kompresoroch vo vonkajších jednotkách motory na jednosmerný prúd. Potom možno ľahko meniť otáčky alebo výkon v rozpätí od 10 do 100 %, čo nie je možné pri štandardných systémoch.

Systém dokáže plynule meniť výkon podľa potreby v najväčšom rozsahu. Termostat vie, koľko chladiaceho alebo vykurovacieho výkonu je potrebné na dosiahnutie nastavenej teploty. Následne pošle pokyn vonkajšej jednotke, ktorá potom dodá presne potrebný výkon. S výkonom sa mení aj spotreba prúdu, ktorá sa prejaví ako úspora energie.

Cena za účinný a úsporný klimatizovaný byt nemusí byť kozmická

Na celkových nákladoch klimatizácie sa podieľa niekoľko položiek. Predovšetkým ide o:

  • cenu klimatizačného zariadenia
  • montáž
  • materiál potrebný na montáž
  • ďalšie náklady (napr. doprava, výškové práce, nutnosť pristaviť plošinu a podobne)

Cena montáže však nezávisí od ceny klimatizačnej jednotky a pokiaľ si zákazník zvolí finančne drahšiu alternatívu, v konečnom dôsledku môže ísť o dlhodobo úsporné riešenie s vyrovnaním finančného rozdielu medzi lacným a drahým zariadením.

nazeleno.cz, energia
Text publikujeme v zmysle Zmluvy o obsahovej spolupráci.

Odborní partneri