Slovensko je lídrom EÚ v ožobračovaní domácností nákladmi na energie

Odborní partneri