Sektor ropy nežije v minulosti? Možno nie, ale mladí v ňom aj tak nechcú pracovať

Odborní partneri