Návrh na rozdelenie ČEZ: Štát by mohol odkúpiť jadrové elektrárne Dukovany a Temelín

Komunikační partneri

Odborní partneri