EÚ musí pri regionalizácii trhov s elektrinou zájsť ešte ďalej

Odborní partneri