Energetika nie je výnimkou, ak ide o kybernetickú bezpečnosť

Odborní partneri