Ochrana autorského práva

Definícia pojmov

Vydavateľom internetového portálu "energia" (vydáva sa na doméne www.energia.sk) - ďalej ako „Portál“ - je spoločnosť "energy online, a.s." so sídlom Pribinova 25, Bratislava 811 09 - ďalej ako „Vydavateľ“.

Používateľom Portálu je každá osoba, ktorá vstupuje na Portál a používa obsah Portálu prostredníctvom celosvetovej siete Internet (ďalej ako „Používateľ“).

Vydavateľ týmto vyhlasuje, že je nositeľom autorských práv k obsahu Portálu, a predovšetkým je oprávnený udeľovať súhlas na použitie obsahu Portálu v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení (ďalej ako „Autorský zákon“).

Ochrana autorského práva

Vydavateľ týmto poskytuje Používateľovi nevýhradné právo využívať obsah Portálu výlučne pre osobnú potrebu Používateľa a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie obsahu Portálu (ako celku alebo jednotlivých častí napr. článkov, úryvkov, atď., vrátane tlačových správ TASR) si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom predchádzajúci súhlas Vydavateľa s takýmto použitím, v prípade tlačových správ TASR predchádzajúci súhlas Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Akékoľvek použitie obsahu Portálu bez súhlasu Vydavateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú Vydavateľovi v zmysle Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv Vydavateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

V prípade, že Vydavateľ udelí Používateľovi súhlas na iné použitie vymedzeného obsahu Portálu, Používateľ je povinný pri každom takomto použití obsahu Portálu súčasne uverejniť: názov diela (napr. článku), meno autora a prameň (zdroj) diela vo forme aktívneho linkového odkazu URL, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Doplnenie k používaniu tlačových správ ČTK

Portál využíva tlačové správy ČTK na základe Licenčnej zmluvy č. S6-012-01 k výkonu práva využívať obsah databáz ČTK.

Společnost energy online, a.s.  využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.

Doplnenie k používaniu tlačových správ TASR

Portál využíva tlačové správy TASR na základe Zmluvy o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, číslo zmluvy 90/2010/Z.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.