My v médiách

Portál energia.sk nie je iba informačným médiom, ale i zdrojom expertízy a poznatkov pre tretie strany. Vybrané príklady:

Lenka Ferenčáková (2014 - 2017)

Michal Jesenič (2010 - 2017):

Lenka Illiťová (2012 - 2015):

Michal Hudec (energia.sk 2010 - 2013):

Michaela Jacová (2010 - 2012):

Rebecca Murray (2010-2011):