Kontakt

UPOZORNENIE: Pre zasielanie tlačových správ a iných oznamov určených redakcii použite spoločnú adresu redakcia@energia.sk.

Fakturačné údaje

energy online, a.s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra

IČO: 45 658 455
IČ DPH: SK 202 307 9828

Zápis: OR OS Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10533/N
IBAN: SK27 1100 0000 0029 2484 1212