Využitie zemného plynu: Výroba cukru

Zemný plyn sa využíva i v závode Považského cukru v Trenčianskej Teplej. Spaľuje sa v kotle s cieľom získať teplo, ktoré sa využíva pri tvorbe pary. Para sa pre svoju vysokú teplotu a tlak najskôr preženie parnou turbínou, ktorá vyrobí elektrickú energiu. Tým sa závod stáva elektroenergeticky takmer sebestačným. Ochladená para na výstupe z parnej turbíny sa následne využíva cukrovarníckymi technológiami pri spracovaní cukrovej repy a výrobe cukru. V kombinácii so zemným plynom plánuje cukrovar využívať aj biometán, ktorý sa získa energetickým spracovaním odšťavených reziek cukrovej repy.

Zemný plyn sa využíva i v závode Považského cukru v Trenčianskej Teplej. Spaľuje sa v kotle s cieľom získať teplo, ktoré sa využíva pri tvorbe pary. Para sa pre svoju vysokú teplotu a tlak najskôr preženie parnou turbínou, ktorá vyrobí elektrickú energiu. Tým sa závod stáva elektroenergeticky takmer sebestačným. Ochladená para na výstupe z parnej turbíny sa následne využíva cukrovarníckymi technológiami pri spracovaní cukrovej repy a výrobe cukru. V kombinácii so zemným plynom plánuje cukrovar využívať v budúcnosti aj biometán, ktorý sa získa energetickým spracovaním odšťavených reziek cukrovej repy. V spolupráci s komunikačným partnerom, spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, prinášame krátku fotoreportáž, ako vyzerá proces výroby cukru:

Foto: SPP
Foto: SPP
Foto: SPP
Foto: SPP
Foto: SPP
Foto: SPP
Foto: SPP
Foto: SPP
Foto: SPP
Foto: SPP
Foto: SPP
Foto: SPP
Foto: SPP
Foto: SPP
Foto: SPP
Foto: SPP
Foto: SPP
Foto: SPP