Martinská teplárenská, a.s. - ilustračná foto. Zdroj: (c) SITA / Milo Fabian

Martinská teplárenská

Martinská teplárenská, a.s. je jednou zo šiestich teplárenských spoločností vo vlastníctve štátu, ktoré chce vláda Ivety Radičovej privatizovať. V súčasnosti vyrába teplo a elektrickú energiu a ponúka podporné služby pre prenosovú sústavu.

Martinská teplárenská, a.s. je jednou zo šiestich teplárenských spoločností vo vlastníctve štátu, ktoré chce vláda Ivety Radičovej privatizovať. V súčasnosti vyrába teplo a elektrickú energiu a ponúka podporné služby pre prenosovú sústavu.

Martinská tepláreň sa začala stavať v roku 1949, do prevádzky sa uviedla o 6 rokov neskôr, v roku 1955. Jej výstavba je spätá s výstavbou sídliskových častí mesta Martin, kam sa začali sťahovať obyvatelia za prácou - po 2. svetovej vojne sa v Martine začalo s výstavbou priemyselného komplexu Závody ťažkého strojárenstva. V období 1958 – 1968 bolo v rámci druhej etapy potrebné rozšíriť jej kapacity – konkrétne o dva granulačné kotly, turbogenerátor a výmenníkovú stanicu. Tretia etapa rozširovania teplárne sa uskutočnila v období 1985 – 1991. Okrem dvoch inštalovaných kotlov na tuhé palivo v kombinácii so zemným plynom a mazutom, sa tiež inštalovala technológia na elektrostatické zachytávanie popolčeka. Dobudovali sa tiež systémy automatického zauhľovania teplárne a chemickej úpravy vody. Počas nasledujúcich takmer 10 rokov sa vykonala modernizácia kotlov K5 a K4, pričom sa vo väčšej miere začal ako palivo využívať i zemný plyn.

V roku 2002 v dôsledku privatizácie zanikol štátny podnik SSE Žilina, pod ktorý tepláreň patrila. Vytvorila sa samostatná spoločnosť Martinská teplárenská, a.s., ktorej akcionárom je dnes štát. V období transformácie 2002 – 2004 sa vykonala rekonštrukcia kotla K4, ktorý dnes spaľuje biomasu. (Spracované podľa: www.mtas.sk)

Foto: SITA/Milo Fabian
Foto: SITA/Milo Fabian
Foto: SITA/Milo Fabian
Foto: SITA/Milo Fabian
Foto: SITA/Milo Fabian
Foto: SITA/Milo Fabian
Foto: SITA/Milo Fabian
Foto: SITA/Milo Fabian
Foto: SITA/Milo Fabian
Foto: SITA/Milo Fabian
Foto: SITA/Milo Fabian
Foto: SITA/Milo Fabian