Kompresorová stanica v Ivanke pri Nitre

Ivanka pri Nitre je sídlom jednej z celkovo štyroch kompresorových staníc na území Slovenskej republiky.

Spoločnosť eustream, a.s. prevádzkuje na Slovensku štyri kompresorové stanice. Nachádzajú sa v Ivanke pri Nitre, pri Veľkých Kapušanoch, pri Jablonove nad Turňou a pri Veľkých Zlievciach. Stanica vo Veľkých Kapušanoch je najväčšia v Európe. Ich spoločný inštalovaný výkon je viac ako 1 GW. Celková dĺžka plynovodných potrubí predstavuje 2.270 kilometrov. Kompresorové stanice sú od seba vzdialené zhruba 110 kilometrov. V súčasnosti (od 17. novembra 2010) postačuje prevádzka troch z nich. „Ak by sa prietok zvýšil, museli by sme naštartovať aj štvrtú kompresorovú stanicu," doplnil Ján Horňák, vedúci odboru riadenia a optimalizácie prepravy eustream, a.s.


Dispečing prepravnej siete v Nitre riadi od roku 1994 celú prepravnú sústavu Slovenska. „Pozostáva väčšinou zo štyroch alebo piatich paralelných línií, ktoré prepravujú plyn z Ukrajiny smerom do Rakúska a Českej republiky,“ vysvetľuje Horňák. „Technický dispečing dostane informáciu o požadovanom prietoku cez Veľké Kapušany, cez Lanžhot v Českej republike, cez Baumgarten v Rakúsku a takisto aj množstvo plynu, ktoré musíme prepustiť z prepravnej do distribučnej siete,“ uzavrel.


Inštalovaný výkon kompresorovej stanice v Ivanke pri Nitre je 224 MW. V štyroch halách kompresorovej stanice sa nachádzajú 6 MW stroje. Sústavou potrubí s priemerom 1200 a 1400 mm sa plyn privádza na filtre. Následne prebehne dvojstupňová filtrácia, ktorá plyn ošetrí od mechanických nečistôt a odstránia sa kvapalné zložky. Zemný plyn sa sústavou armatúr privádza do odstredivých kompresorov, kde sa plyn stláča a vychádza na výtlak cez chladiče plynu. Úlohou chladičov je zabezpečiť, aby sa plyn udržal v stanovenej teplote. Po skončení týchto procesov sa plyn presúva piatimi potrubiami do uzla v Plaveckom Petre, kde sa plynovod rozdeľuje na Českú republiku a Rakúsko.


Slovenská republika je najväčším prepravcom zemného plynu v rámci Európskej únie. „V tomto roku prepravíme 68 miliárd metrov kubických plynu, čo je zhruba desaťnásobok spotreby na Slovensku. Na budúci rok predpokladáme zhruba rovnaký objem,“ vyhlásil minulý štvrtok v Nitre (16. 12. 2010) Antoine Jourdain, predseda predstavenstva eustream, a.s.

Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič
Foto: Michal Jesenič