Vodné dielo Gabčíkovo - história a súčasnosť

Vodné dielo Gabčíkovo bolo pôvodne projektované a stavané ako súčasť Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros na európskom veľtoku Dunaj. Časť sústavy - Vodné dielo stupeň Gabčíkovo je v prevádzke od októbra 1992. Tvoria ho dva hlavné objekty: vodná elektráreň a plavebné komory. Bol postavený na využívanie utvoreného spádu na výrobu elektrickej energie, na prekonávanie rozdielu hladín v plavebných komorách a na odvádzanie prípadných povodňových vôd. Komory sú situované na ľavej strane rieky, elektráreň vpravo. Ponad vodný stupeň vedie 10 metrov široký cestný most. Každá z komôr má pôdorysné rozmery 34 x 275 metrov s minimálnou hĺbkou vody 4,5 metra a umožňuje lodiam prekonať výškový rozdiel v rozmedzí 16 – 23,3 metra. Preplavovanie je riadené z dozorne, ktorá je situovaná na tridsaťmetrovom pilieri. Vybudovaním vodného diela sa diahla regulácia výšky hladiny Dunaja - celoročná splavnosť riekypre lode, stabilizácia vlastností dna a prúdu rieky a toku rieky znamenala zlepšenie environmentálnych parametrov - zvýšenie kvality pitnej vody a zastavenie poklesu podzemnej vody, ktorý nastal ako dôsledok uzatvárania meandrov, prehlbovania riečneho koryta atď. (zlepšili sa tým podmienky pre poľnohospodárstvo a zastavilo sa vysychanie lužných lesov. Vodné dielo Gabčíkovo bolo pôvodne projektované a stavané ako súčasť Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Časť sústavy - Vodné dielo Gabčíkovo je v prevádzke od októbra 1992.

Vodné dielo Gabčíkovo bolo pôvodne projektované a stavané ako súčasť Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros na európskom veľtoku Dunaj.

 

Časť sústavy - Vodné dielo stupeň Gabčíkovo je v prevádzke od 24. októbra 1992. Tvoria ho dva hlavné objekty: vodná elektráreň a plavebné komory.

 

VD bolo postavené na využívanie utvoreného spádu na výrobu elektrickej energie, na prekonávanie rozdielu hladín v plavebných komorách a na odvádzanie prípadných povodňových vôd. Komory sú situované na ľavej strane rieky, elektráreň vpravo. Ponad vodný stupeň vedie 10 metrov široký cestný most. Každá z komôr má pôdorysné rozmery 34 x 275 metrov s minimálnou hĺbkou vody 4,5 metra a umožňuje lodiam prekonať výškový rozdiel v rozmedzí 16 – 23,3 metra. Preplavovanie je riadené z dozorne, ktorá je situovaná na tridsaťmetrovom pilieri.

 

V celom úseku vodného diela sa na oboch stranách Dunaja významne zvýšila protipovodňová bezpečnosť územia. Zastavilo sa vysychanie koryta, sústava je trvale napájaná prevzdušnenou vodou z nápustného objektu pri obci Dobrohošť. Od začiatku prevádzky sa vyrobilo 42.253.308 MWh ekologicky čistej energie z obnoviteľného zdroja. Výroba elektrickej energie na vodnej elektrárni pokrýva zhruba 8 % spotreby elektrickej energie Slovenska.

 

Cez plavebné komory VD Gabčíkovo sa od roku 1998 prepravilo 295.443 plavidiel a 4.993.101 osôb.

 

Zdroj: TASR

Foto: TASR/Peter Šimončík
Foto: TASR/Peter Šimončík
Foto: TASR/Miroslav Vojtek
Foto: TASR/Štefan Petráš
Foto: TASR/Vlastimír Andor
Foto: TASR/Peter Brenkus
Foto: TASR/Peter Brenkus
Foto: TASR/Vlastimír Andor
Foto: TASR/Peter Brenkus
Foto: TASR/Peter Brenkus
Foto: TASR/Štefan Puškáš
Foto: TASR/Pavel Neubauer
Foto: TASR/Štefan Puškáš
Foto: TASR/Štefan Puškáš
Foto: TASR/Štefan Puškáš
Foto: TASR/Štefan Puškáš
Foto: TASR/Štefan Puškáš
Foto: TASR/Eduard Fašung
Foto: TASR/Eduard Fašung
Foto: TASR/Štefan Kačena