Jadrová energia: Komplexný pohľad na nové pochybnosti

Marta Žiaková, predsedníčka Úradu jadrového dozoru - ÚJD, a Michal Hudec, vydavateľ portálu energia.sk, diskutovali v stredu 13. apríla 2011 na pôde Bratislavského Inštitútu Humanizmu (BIH) na tému "Jadrová energia: Komplexný pohľad na nové pochybnosti". Diskusiu moderovala Jarmila Mikušová, prekladateľka s diplomom z jadrovej fyziky.

V spolupráci s BIH prinášame úplný video záznam diskusie - dostupný je na tejto linke.

Verejná diskusia sa uskutočnila v rámci série diskusných večerov - Diskusný klub BIH. Inštitút humanistiky organizuje diskusie na aktuálne spoločenské témy pravidelne počas celého akademického roka, tzn. od septembra do júna. V prípade, že máte záujem zúčastniť sa na budúcich večeroch, program nájdete na stránke BIH.

Foto: profesionálny fotograf Juraj Bartoš. Kontakt: bphoto@chello.sk

Foto: Juraj Bartoš, bphoto@chello.sk
Foto: Juraj Bartoš, bphoto@chello.sk
Foto: Juraj Bartoš, bphoto@chello.sk
Foto: Juraj Bartoš, bphoto@chello.sk
Foto: Juraj Bartoš, bphoto@chello.sk
Foto: Juraj Bartoš, bphoto@chello.sk
Foto: Juraj Bartoš, bphoto@chello.sk
Foto: Juraj Bartoš, bphoto@chello.sk
Foto: Juraj Bartoš, bphoto@chello.sk
Foto: Juraj Bartoš, bphoto@chello.sk
Foto: Juraj Bartoš, bphoto@chello.sk
Foto: Juraj Bartoš, bphoto@chello.sk