Inštalácia chráničiek vtáctva a búdiek na elektrických vedeniach skupiny VSE

Ochrana životného prostredia a zabezpečenie stability dotknutých ekosystémov patria medzi priority Skupiny VSE. Elektrorozvodné distribučné siete sú umiestnené aj v chránených krajinných územiach. Celková plocha týchto území predstavuje 16 % z celkovej plochy územia, na ktorom Východoslovenská distribučná zabezpečuje údržbu, obnovu a výstavbu elektrických vedení a staníc. V týchto chránených územiach je evidovaných viac ako 60 ohrozených druhov vtákov zaradených na Červený zoznam Svetovej únie ochrany prírody (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN). Skupina VSE upravuje vonkajšie 22 kV vedenia tak, aby neboli nebezpečné pre vtáctvo. Celkovo bolo do konca roka 2011 upravených 856 podperných bodov, čo predstavuje 65 km vedení. Skupina VSE realizuje aj výstavby náhradných podložiek pre prekládky hniezd Bociana bieleho (Ciconia ciconia).

Ochrana životného prostredia a zabezpečenie stability dotknutých ekosystémov patria medzi priority Skupiny VSE. Elektrorozvodné distribučné siete sú umiestnené aj v chránených krajinných územiach. Celková plocha týchto území predstavuje 16 % z celkovej plochy územia, na ktorom Východoslovenská distribučná zabezpečuje údržbu, obnovu a výstavbu elektrických vedení a staníc. V týchto chránených územiach je evidovaných viac ako 60 ohrozených druhov vtákov zaradených na Červený zoznam Svetovej únie ochrany prírody (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN). Skupina VSE upravuje vonkajšie 22 kV vedenia tak, aby neboli nebezpečné pre vtáctvo. Celkovo bolo do konca roka 2011 upravených 856 podperných bodov, čo predstavuje 65 km vedení. Skupina VSE realizuje aj výstavby náhradných podložiek pre prekládky hniezd Bociana bieleho (Ciconia ciconia).

Foto: VSE
Foto: VSE
Foto: VSE
Foto: VSE
Foto: VSE
Foto: VSE
Foto: VSE
Foto: VSE
Foto: VSE
Foto: VSE
Foto: VSE
Foto: VSE
Foto: VSE
Foto: VSE