Greenpeace upozornili vzducholoďou na problém hnedého uhlia

Greenpeace Slovensko vyzýva vládu aj zodpovedné ministerstvá, aby presmerovali súčasnú finančnú podporu z uhlia do tvorby zelených pracovných miest, úspor energie, obnoviteľných zdrojov či verejnej dopravy.

Greenpeace Slovensko včera (22.10) v Novákoch upozornili na problém vládnej podpory ťažby a spracovania hnedého uhlia. V blízkosti nováckej elektrárne vzlietla vzducholoď s odkazom „Ak toto prečítate, dýchate znečistenie z uhlia.“ Ako informoval koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Široký, problematika hnedého uhlia sa na Slovensku dlhodobo nerieši, samotné baníctvo by totiž bez podpory vlády neprežilo. „Snažíme sa presvedčiť vládu, aby finančné prostriedky jednak z doterajších dotácií, jednak s využitím poplatkov, ktoré Slovensko začne získavať od budúceho roka z predaja aukcií emisií skleníkových plynov, investovala do zelených miest, úspor energie, ako je zatepľovanie alebo obnoviteľné zdroje,“ povedal Široký.

Práve zelené projekty sú podľa neho cestou, ako znížiť negatívny dopad ťažby a spaľovania hnedého uhlia na ľudí i prírodu. „Za posledných päť rokov podpora, ktorá išla do hnedouhoľného baníctva, predstavuje takmer pol miliardy eur. Keby len polovica z tejto sumy bola investovaná do zelených projektov, do úspor, do verejnej dopravy a podobne, tak by sme mohli získať takmer o tretinu viac pracovných miest,“ tvrdí Široký. Takýmto spôsobom by podľa neho mohlo na Slovensku vzniknúť až 6,5-tis. nových pracovných miest.

Podľa štúdie Európskej environmentálnej agentúry z roku 2009 novácka elektráreň ročne spôsobí škody na zdraví a životnom prostredí za viac ako 80-mil. eur. „To sa týka iba emisií skleníkových plynov, pokiaľ zrátame všetky ostatné emisie, ktoré odtiaľ pochádzajú, tak táto suma sa pohybuje okolo 270-mil. eur ročne,“ hovorí Široký.

Postoj vlády ostáva nezmenený

Ako v auguste tohto roka povedal premiér Robert Fico, Hornonitrianske bane budú mať aj naďalej podporu vlády Slovenskej republiky. Región hornej Nitry podľa neho nemôže ostať bez baníctva. „To boli naivné predstavy v 90. rokoch, že sa nahradí baníctvo inými činnosťami. Je tu zamestnaných niekoľko tisíc ľudí, ktorí potrebujú mať istotu, že budú chodiť do roboty, a preto aj projekty, o ktorých ma informoval pán riaditeľ, sú projekty, kde vláda môže aktívne vstupovať a kde môžeme spoločne rozmýšľať, ako na ďalších 10, 20, 30 rokov garantovať ťažbu hnedého uhlia v tomto regióne,“ povedal Fico. Pokiaľ bude spolupráca s Elektrárňami Nováky dobre fungovať, zánik baníctva na hornej Nitre nehrozí. "Ak tu bude dobrá spolupráca, nie je žiadny dôvod uvažovať o akomkoľvek utlmovaní baníctva v tomto regióne, ani sme takto nikdy neuvažovali. Ja budem podporovať celou váhou baníctvo tu na hornej Nitre,“ povedal premiér.

Hornonitrianske bane: Zelené projekty sú nám blízke

Niektoré zelené projekty majú už bane rozbehnuté, uviedla to hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza Adriana Sivákova v súvislosti s protestnou akciou organizácie Greenpeace Slovensko. Podľa nej robia bane všetky podnikateľské aktivity so zreteľom na zachovanie kvalitného životného prostredia. V rokoch 2009 až 2011 na proces revitalizácie vynaložili 478 000 eur.

Medzi plánované zelené projekty radí Siváková napríklad využitie teplej vody z podzemia bane Handlová na rybiu farmu ale aj cielené pestovanie biomasy na voľných plochách a jej spracovanie pre energetické účely. „Tieto vízie sú v súčasnosti len na začiatku, v štádiu projektových príprav. Ich realizácia bude závisieť od zabezpečenia možností ich financovania,“ uviedla hovorkyňa. Niektoré zelené projekty majú už bane rozbehnuté. Patrí medzi ne napríklad využívanie prebytočného tepla z tepelnej centrály a tiež využívanie tepelnej energie banských vôd na vykurovanie skleníka s celoročným pestovaním rajčín alebo aj modernizácia systémov zásobovanie teplom. „Vlastné zastarané kotolne, zdroje tepla na báze uhlia, sme prerobili na biomasu – drevnú štiepku. Ekologizáciou tepelných zariadení v bani Handlová a v bani Cigeľ sme výrazne znížili zaťaženosť životného prostredia. Dnes prevádzkujeme ekologické zdroje tepla s neutrálnymi hodnotami oxidu uhličitého. Koncentrácie základných znečisťujúcich látok plne vyhovujú legislatívnym podmienkam,“ informovala hovorkyňa baní.

Ako uviedla Siváková, po roku 2015 budú podľa nového nariadenia EÚ o emisných limitoch ekologické hodnoty veľmi striktné. Približne polovica zariadení Elektrárne Nováky im nebude vyhovovať, pokiaľ sa neinvestuje do ich obnovy. Slovenské elektrárne preto pripravujú spoločne s Hornonitrianskymi baňami Prievidza investičné rozvojové zámery, ktoré smerujú k definitívnemu odstaveniu neekologizovaných zdrojov, Ďalšou pripravovanou investíciou je modernizácia a ekologizácia súčasných zariadení blokov B1 a B2 na výrobu elektrickej energie s výkonom 2 x 110 MWe. Investičný náklad na pripravované zdroje by mal dosiahnuť 100 miliónov eur.

„Projekt modernizácie ENO možno označiť za zelený projekt, ktorý zmenou technológie a ďalšími environmentálnymi opatreniami zníži produkciu oxidu uhličitého a dosiahne ekologickejšiu výrobu. Z tohto pohľadu aj prípadné využitie časti finančných zdrojov z výnosov z aukcií kvót skleníkových plynov na tento zámer by výrazne pomohlo zlepšeniu životného prostredia na hornej Nitre a k ďalšej redukcii emisií znečisťujúcich látok a v neposlednom rade aj k zachovaniu zamestnanosti a sociálnej stability v regióne,“ uzavrela Siváková.

Zdroj: (c) SITA

Foto: Greenpeace/Tomáš Halász
Foto: Greenpeace/Tomáš Halász
Foto: Greenpeace/Tomáš Halász
Foto: Greenpeace/Tomáš Halász
Foto: Greenpeace/Tomáš Halász
Foto: Greenpeace/Tomáš Halász
Foto: Greenpeace/Tomáš Halász
Foto: Greenpeace/Tomáš Halász
Foto: Greenpeace/Tomáš Halász
Foto: Greenpeace/Vlado Benko jr
Foto: Greenpeace/Vlado Benko jr
Foto: Greenpeace/Vlado Benko jr
Foto: Greenpeace/Vlado Benko jr