Žiga vyloboval odklad plynovodu medzi ČR a Rakúskom

Dvojročné zmrazenie chystaného projektu BACI hrá do karát slovenskému prepravcovi. Fyzické prepojenie medzi Českom a Rakúskom by znamenalo pre Eustream finančné škody. Ako riešenie navrhuje využívať existujúcu infraštruktúru so Slovenskom a vytvorenie virtuálneho obchodného bodu.

Návrh umiestnenia projektu BACI v českej plynárenskej sústave. Zdroj: NET4GAS

Minister hospodárstva Peter Žiga využil nedávne jadrové fórum v Prahe, aby so svojím českým náprotivkom Jiřím Havlíčkom rokoval aj o plynárenstve. Slovenskom a Česko majú v septembri podpísať memorandum o spolupráci. Jeho súčasťou by sa mal stať článok, v ktorom sa česká strana zaviaže, že na dva roky zmrazí práce na realizácii plynovodu BACI medzi ČR a Rakúskom.

Ministri sa dohodli na skorej finalizácii textu memoranda o spolupráci v oblasti plynárenstva medzi Českou a Slovenskou republikou, v ktorom by podporili maximalizáciu využitia existujúceho prepojenia medzi prepravnými sieťami prevádzkovateľov oboch krajín tak, aby riešenia boli prínosné pre obe krajiny,“ povedal pre náš portál Maroš Stano, hovorca rezortu hospodárstva. 

Obojsmerný interkonektor BACI má prepojiť kompresorovú stanicu v Břeclavi s rakúskym Baumgartenom. Pre Eustream, ktorý intenzívne hľadá možnosti ako sa vyrovnať s plynárenskou mapou po výstavbe Nord Stream 2, znamená česko-rakúsky projekt hrozbu ďalšej straty príjmov z tranzitnej činnosti.

Dvojročné testovanie slovenského návrhu

Počas dvojročnej "hibernácie" plynovodu BACI, ktorú vylobovalo ministerstvo hospodárstva, sa má testovať alternatívne riešenie navrhnuté Eustreamom.  Ak by sa osvedčilo, česká strana bude iniciovať definitívne zrušenie projektu. O výsledkoch rokovania delegácií informovalo slovenské veľvyslanectvo v Prahe.

Domáci prepravca zastáva názor, že realizácia projektu BACI nie je potrebná, lebo existuje funkčné prepojenie cez slovenskú plynárenskú sieť. Eustream preto navrhuje zriadiť virtuálny obchodný bod medzi Rakúskom a Českom, pričom kubíky plynu by tiekli do rakúskeho Baumgartenu aj naďalej cez Lanžhot.

Na projekte BACI sa intenzívne pracuje posledných päť rokov. Prepravcovia, český NET4GAS a rakúsky Gas Connect Austria, si nechali vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti s plánom uvedenia do prevádzky v roku 2020. Na území ČR by sa nachádzalo 12 kilometrov potrubia, ďalších 49 kilometrov v Rakúsku. Projekt BACI je súčasťou desaťročného plánu rozvoja prepravnej sústavy ČR.

© energia.sk

Odborní partneri