Umenie na víkend: Z výstavby ropovodu

V minulom režime bola energetika nezriedka súčasťou aj mnohých umeleckých diel. Megalomanská technická infraštruktúra, ktorá spájala socialistické Československo so Sovietskym zväzom, sa stávala (alebo skôr musela stať) objektom záujmu umelcov.

Július Nemčík. Zo stavby Ropovodu, 1961. Zdroj: webumenia.sk

Ropovod Družba nebol výnimkou. Vedeli ste, že dokumentárny film Stavba storočia na túto tému v roku 1972 nakrútil aj známy režisér Juraj Jakubisko a hudbu k nemu zložil Marián Varga? Teraz sa však bližšie pozrieme na sériu malieb z výstavby ropovodu od Júliusa Nemčíka.

Július Nemčík. Zo stavby ropovodu I., 1961. Zdroj: webumenia.sk

Július Nemčík sa narodil v roku 1909. Bol vyučeným stolárom, maľbe sa najprv venoval ako záľube. V turbulentnom predvojnovom období začal v roku 1936 študovať na pražskej akadémii, kde sa zoznámil aj s Cypriánom Majerníkom. V ranej tvorbe bol ovplyvnený 2. svetovou vojnou a udalosťami SNP. Neskôr sa začal venovať prevažne krajinomaľbe. Práve z tohto obdobia pochádza aj séria diel, ktoré publikujeme z archívu SNG. Zomrel v Bratislave v roku 1986.

Július Nemčík. Zo stavby ropovodu II., 1961. Zdroj: webumenia.sk

Ruská ropa prúdi na územie Slovenska už vyše polstoročie. Na vybudovaní ropovodu Družba sa dohodli členské krajiny RVHP v roku 1958. Vtedajším stredoeurópskym satelitom ZSSR mal vyriešiť zásobovanie touto surovinou, ktoré bolo nedostatočné. Prvé kubíky ruskej ropy sa dostali do bratislavskej rafinérie  v roku 1962, oficiálne sa rúra uviedla do prevádzky v októbri 1964.

© energia.sk

Odborní partneri