Ukrajinci môžu dostať zo Slovenska ešte viac plynu, jeho šetreniu sa však nevyhnú

Ukrajina žiada implementáciu legislatívy EÚ o obojsmerných plynárenských prepojeniach, dodávky plynu by jej v zime mali stačiť na uspokojenie domácej spotreby. Plynom však bude musieť šetriť a jeho cena pôjde hore. Kapacita plynovodu Vojany-Užhorod sa medzitým zvyšuje, relatívne rýchlo by mohla dosiahnuť 15 miliárd metrov kubických ročne. Slovensko sa pripravuje na skoré spustenie prepojenia s Maďarskom, napreduje aj projekt s Poľskom.

„Riešenie implementované Eustreamom nám veľmi pomohlo, rozšírenie tohto riešenia by nám pomohlo viac,“ uviedol v pondelok v Bratislave generálny riaditeľ Naftogazu Andrej Kobolev v súvislosti s tokom plynu zo Slovenska na Ukrajinu.

Počas Stredoeurópskej energetickej konferencie (CEEC 2014) poukázal na pokrok Ukrajiny pri reforme domáceho trhu s plynom. Partnerov zo Slovenska a EÚ chce predovšetkým presvedčiť o možnosti ďalšieho rozšírenia kapacít pre tok plynu zo západu na Ukrajinu.

Za hlavnú prekážku považuje neexistenciu priameho obojsmerného prepojenia medzi prepravnou sieťou Ukrtransgazu a Eustreamu. Ak by bolo už tento rok realizované plné prepojenie, Ukrajina by podľa neho ušetrila 800 miliónov dolárov a zabezpečenie stabilného tranzitu plynu do EÚ by bolo jednoduchšie vďaka rozsiahlym ukrajinským podzemným zásobníkom s voľnou kapacitou na úrovni 15 miliárd metrov kubických.

Už v polovici októbra Naftogaz zaslal Eustreamu návrh technického riešenia ako významne zvýšiť kapacitu prepravnej trasy Vojany-Užhorod a tiež poukázal na nutnosť ukončiť blokovanie reverzného toku cez Kapušany zo strany Gazpromu.

Začiatkom novembra došlo k navýšeniu prepravnej kapacity tohto plynovodu na 31,5 milióna m3 denne v reakcii na technické zmeny na ukrajinskej strane.

Podľa slov predsedu predstavenstva Eustreamu Tomáša Marečka je možné túto kapacitu „relatívne rýchlo“ ešte ďalej navýšiť. O koľko presne a kedy ale nechcel špecifikovať s tým, že to bude závisieť na sade opatrení, ktoré musí ukrajinská strana urobiť na kompresorovej stanici v Užhorode.

Yurij Vitrenko zo spoločnosti Naftogaz prezradil, že kapacita prepojenia by mohla narásť na 15 miliárd metrov kubických ročne.

Pri obojsmernej prevádzke prepojení medzi Ukrajinou a Slovenskom by sa uľahčil prístup ukrajinských zásobníkov plynu na trh EÚ a obchodníkom by sa otvorila cesta k dodatočným miliardám metrov kubických skladovacej kapacity.

Kyjev apeluje na implementáciu pravidiel EÚ

Kobolev zdôraznil, že nie je potreba budovať nové plynovody, je len nutné upraviť existujúce dohody medzi Eustreamom a Gazpromom a medzi Ukrtransgazom a Gazpromom v súlade s legislatívou EÚ, tak aby Gazprom nebol uprostred. „Je to o korektnej aplikácii postupov aj pri tomto prepojení, tak ako sa to udialo pri prepojení medzi Slovenskom a Rakúskom i Slovenskom a Českou republikou,“ uviedol.

Od začiatku novembra sa z EÚ na Ukrajinu doviezlo asi 700 mil. m3 plynu a od začiatku tohto roka to činí objem plynu cez 3,8 mld. m3. Ku koncu minulého týždňa boli ukrajinské zásobníky naplnené na necelých 48 %.

Kyjev počíta, že z EÚ dovezie aspoň 1 miliardu m3 mesačne. „Dúfame, že dodávky z Maďarska sa obnovia v decembri tohto roku alebo v januári budúceho roka, v súčasnosti o tom vedieme diskusie,“ uviedol Kobolev.

Maďarský minister národného rozvoja Miklós Seszták, ktorý tiež vystúpil na konferencii v Bratislave, uviedol, že plyn reverzným tokom nie sú schopní prepravovať z technických dôvodov a kvôli nedostatku plynu na trhu. Dodávky na Ukrajiny mienia obnoviť až po dostatočnom naplnení vlastných zásobníkov.

Z Ruska chce Kyjev do konca tohto roka doviezť najviac 1 miliardu m3 plynu, bude to však závisieť na počasí a spotrebe plynu v krajine.

Znižovanie spotreby, zvyšovanie cien

Kvôli vojne na východe Ukrajiny podľa Koboleva, niektorí veľkí priemyselní odberatelia fungujú v obmedzenom režime a niektorí úplne odstavili prevádzku.

Na Ukrajine je navyše veľký priestor pre zníženie spotreby plynu vo všetkých segmentoch odberateľov – od podnikov, cez domácnosti po distribúciu a výrobu tepla i elektriny. V prípade domácností s malým odberom  sa napríklad vôbec nemeria skutočná spotreba plynu, ale fakturuje sa paušálne. Asi tretina ukrajinských domácností tak platí 30 hrivien (cca €1,60) mesačne pri neobmedzenej spotrebe plynu.

V prípade centrálneho zásobovania teplom je problémom nízka efektívnosť starých teplární. Rezervy sú aj pri výrobe elektriny z plynu, kde sa účinnosť pohybuje asi na 25 %.

Ukrajinci sa pripravujú na radikálne zvýšenie cien plynu, nová legislatíva by mal priniesť zmeny už začiatkom budúceho roka. Ukončenie dotácií cien plynu pre domácnosti ešte z čias sovietskej éry dlhodobo požadoval od Kyjeva napríklad Medzinárodný menový fond a podmieňoval tým poskytnutie úverov.

Mareček: Ukrajina by mala zimu prežiť

Predseda predstavenstva Eustreamu verí, že Ukrajina by mohla zimu zvládnuť vďaka reverzným tokom z troch európskych krajín i realizovaným úsporným opatreniam. V zálohe má tiež možnosť predplatiť si podľa trilaterálnej dohody z Bruselu do konca marca až 5 miliárd m3 plynu z Ruska.

„Teoreticky by sa mohli už od roku 2015 stať 100 % nezávislí od priameho ruského plynu. Som mierny optimista,“ poznamenal Mareček.

Neobáva sa ani toho, že by došlo prerušeniu dodávok ruského plynu z východu pre Slovensko z rozhodnutia ukrajinskej strany. „Po diskusiách, ktoré vedieme pravidelne s kolegami z Ukrtransgazu, vieme, že ich plynovody sú v túto chvíľu využívané minimálne, rezervnej kapacity majú dosť a sú v dobrom stave. Neexistuje technická príčina, prečo by Ukrajinci nemali byť schopní plyn transportovať. Otázkou je, či ho dostanú z Ruska,“ dodal.

„Pokiaľ neexistuje skutočná diverzifikácia, stále je riziko prerušenia dodávok, kým to neprestane byť uskutočniteľné z finančného a politického aspektu,“ upozornil na margo rizika prerušenia toku plynu z Ruska cez Ukrajinu počas zimy šéf ukrajinského Naftogazu.

Samotnú dohodu o zimnom balíku, ktorá sa uzatvorila koncom októbra medzi Ruskom, Ukrajinou a EÚ označil za „krehkú“ a pripomenul pokles dodávok plynu až o 50 %, ku ktorému Gazpromu pristúpil túto jeseň bez vysvetlenia aj v prípade dlhodobých európskych odberateľov.

Rokovania o dodávkach plynu po zimnom období podľa Koboleva začnú vo februári alebo marci, opäť za prítomnosti Európskej únie. Rozriešenie štokholmských arbitráží medzi Naftogazom a Gazpromom o ukrajinskom dlhu a férovej cene plynu očakáva zhruba za rok, pričom ak tento súd rozhodne  o inej cene plynu než sa stanovila v zimnom balíku, dôjde spätne k jej rekalkulácii.

 

Koridor HU-SK-PL

Už onedlho by sa malo stať realitou prepojenie plynárenských sietí Slovenska a Maďarska. Zo strany Eustreamu je plynovod plne pripravený a potrubie je naplnené plynom. „Ide o otázku najbližších týždňov. Verím tomu, že najneskôr k 1. januáru ho spustíme,“ uviedol Mareček.  

Po sprevádzkovaní prepojenia s kapacitou zhruba 4 miliardy m3 ročne bude mať Slovensko prístup k potenciálnym zdrojom na juhu Európy. Maďarsko zase získa prístup k západoeurópskym sieťam a nové možnosti pre alternatívne dodávky plynu do krajiny. Dodatočný objem plynu bude môcť ďalej reexportovať napríklad aj na Ukrajinu.

V súvislosti s prepojením s Poľskom, ktoré by sa malo spustiť v roku 2018, Eustream momentálne pracuje na posudzovaní vplyvu stavby na životné prostredie. Plynovod bude smerovať cez východ Slovenska a na súčasnú prepravnú sieť sa pripojí vo Veľkých Kapušanoch, čo je najväčšia kompresorová stanica v Európe.

Tento týždeň by mali poľský a slovenský regulačný úrad podpísať dohodu o cezhraničnom rozdelení nákladov. Ide o posledný dokument, ktorý operátor plynovodu potrebuje, aby mohol požiadať o dotáciu na výstavbu z Nástroja na prepájanie Európy (CEF). „Predpokladám, že to urobíme v prvom kvartáli budúceho roka,“ doplnil Mareček.

Eustream už získal grant z tohtoročnej výzvy CEF Energy na prípravné práce a inžinierske činnosti.

© energia.sk, Fotografie: energia.sk, SFPA

Portál energia.sk je mediálnym partnerom medzinárodnej konferencie CEEC 2014, ktorú organizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. 

Odborní partneri