Spotreba plynu v Európe v roku 2016 opäť stúpla

Dopyt po zemnom plyne vlani vzrástol o 7 % oproti roku 2015, vyplýva zo štatistík Eurogasu. Hlavným dôvodom boli najmä chladnejšie zimy a väčšia spotreba suroviny na vykurovanie domácností. Na Slovensku sa spotrebovalo 51 TWh plynu.

Po nadpriemerne teplom roku 2014 môžu byť slovenskí aj európski plynári s prechádzajúcimi dvoma rokmi relatívne spokojní. Podľa predbežných údajov združenia Eurogas stúpol v roku 2015 dopyt po zemnom plyne v EÚ o 4 % a v minulom roku o ďalších 7 %.

Najväčší nárast až o 80 terawatthodín (TWh) vykázalo Nemecko. Medziročný pokles sa zaznamenal len vo Fínsku a Luxembursku.

Zdroj: Eurogas (klikni pre zväčšenie)

Pozitívnym výsledkom vývoja je aj vlaňajšie zníženie emisií CO2 z výroby elektriny, a to asi o 4 % oproti roku 2015. Dôvodom má byť najmä pokles produkcie v uhoľných elektrárňach a ich nahrádzanie plynom, obzvlášť vo Veľkej Británii.

S chladnejšími zimami v roku 2015 aj 2016 obyvatelia EÚ oveľa viac plynu spotrebovali na vykurovanie svojich domovov. Viac plynu sa tiež v niektorých krajinách využilo na výrobu elektriny, v priemysle a doprave.

Napríklad vo Francúzsku spotreba plynu na výrobu elektriny stúpla až o 61 %. Na pozadí tamojších rozsiahlych odstávok atómových elektrární sa podstatne zvýšila konkurencieschopnosť elektrární s kombinovaným paroplynovým cyklom.

V polovici novembra 2016 sa aj na Slovensku do prevádzky opätovne spustila paroplynová elektráreň spoločnosti PPC Energy v Bratislave, ktorá prešla rekonštrukciou. Nové kogeneračné zariadenie s inštalovaným elektrickým výkonom 58 MW a tepelným výkonom 60 MW môže popri lepších podmienkach na trhu využiť aj priznaný doplatok na výrobu elektriny VÚ KVET.

Štatistické údaje ÚRSO o spotrebe plynu na Slovensku sa od Eurogasu jemne líšia, avšak potvrdzujú rovnaký trend.

Objem spotreby (TWh)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

57,3

57,9

54,2

54,8

46,2

50,5

51,0

Zdroj: ÚRSO

Spotrebu plynu popri počasí ovplyvňuje aj zavádzanie opatrení na zvýšenie efektívnosti (napr. zatepľovanie budov) a využívanie alternatívnych palív na výrobu tepla (napr. biomasa či slnečné kolektory). V najbližšom období sa na Slovensku očakáva skôr stagnácia spotreby zemného plynu.

© energia.sk

Odborní partneri