Slovenský prepravca zvažuje novú kompresorovú stanicu. Kvôli Eastringu

Eustream analyzuje výstavbu piatej kompresorovej stanice. Nachádzať by sa mohla v blízkosti západnej hranice Slovenska. Okrem zvýšenia flexibility a prepravnej kapacity plynu by pomohla aj plánovanému plynovodu Eastring, ktorý je z pohľadu budúcnosti kľúčovým projektom domáceho prepravcu.

Spoločnosť Eustream uvažuje o výstavbe novej kompresorovej stanice. Prispela by k navýšeniu prepravnej kapacity z Česka do Rakúska a ďalej v smere na východ Európy. „Konkrétnym účelom zvažovaného projektu by malo byť navýšenie prepravnej kapacity vo vstupnom bode z Českej republiky (Lanžhot) a tým umožnenie fyzickej prepravy v dostatočnom množstve v smere na Ukrajinu (Budince), Maďarsko (Veľké Zlievce) a v rámci posilnenia integrácie českého, rakúskeho a slovenského trhu s plynom aj v smere na Baumgarten,“ skonštatoval pre náš portál Pavol Kubík, hovorca Eustream.

Ako ďalej dodal, projekt úzko súvisí s plánom vybudovať Eastring. Plynovod by v budúcnosti umožnil obojsmerný tranzit zemného plynu medzi západnou Európou a Balkánom, prípadne ďalšími oblasťami od Čierneho mora až po Blízky východ.

Zástupcovia slovenskej vlády i predstavitelia Eustreamu projekt promujú na všetkých biznis aj politických podujatiach doma i v zahraničí. Sprevádzkovanie jeho prvej fázy s kapacitou 20 miliárd m3 ročne sa odhaduje štyri roky po prijatí konečného investičného rozhodnutia. To však zatiaľ nepadlo.

V hre sú tri lokality na západe Slovenska

Prijaté tak nebolo ani konečné rozhodnutie o projekte novej kompresorpvej stanice. Eustream vyhodnocuje viacero alternatív jeho realizácie vrátane umiestnenia. „Do úvahy prichádzajú tri lokality na západnom Slovensku,“ doplnil Kubík. Podľa časopisu Slovgas by sa mohla nachádzať na osi Brodské – Lakšárska Nová Ves – Plavecký Peter.

Ako vyplýva zo štúdie publikovanej v Slovgase, Eustream pravdepodobne v budúcnosti pristúpi k optimalizácii inštalovaného výkonu kompresorových staníc. V rámce nej sa analyzuje aj možnosť využitia existujúcej technológie z Ivanky pri Nitre v novej kompresorovej stanici. V takom prípade by muselo dôjsť k čiastočnej úprave technologických zariadení, aby spĺňali emisné limity.

Kompresorové stanice na Slovensku

Dnes prepravný systém pozostáva zo štyroch až piatich paralelných potrubí s prevádzkovým tlakom 73 barov. O plynulý tok zemného plynu sa starajú štyri kompresorové stanice s výkonom takmer 600 MW. Nachádzajú sa v Ivanke pri Nitre, Veľkých Kapušanoch, Jablonove nad Turňou a Veľkých Zlievciach.

Kompresorová stanica vo Veľkých Kapušanoch, ktorá sa nachádza v blízkosti slovensko-ukrajinských hraníc, je najväčším zariadením tohto druhu v EÚ. Disponuje výkonom 300 MW, pričom technická kapacita na vstupnom bode predstavuje 220 miliónov metrov kubických za deň (alebo 2 288 GWh denne).

© energia.sk

Komunikační partneri

Odborní partneri