Slovenské pumpy prechádzajú na európske označovanie palív

Obchodné názvy pohonných hmôt na pumpách sa rozšíria o povinné európske označenie. Harmonizácia má motoristom sprehľadniť tankovanie v štátoch EÚ. Najväčší hráč na trhu už zmeny rozbehol. Ostatní prevádzkovatelia si musia splniť povinnosť do októbra 2018.

Časť motoristov si už stihla všimnúť, že k obchodným názvom benzínu a nafty pribudli na niektorých čerpacích staniciach ďalšie symboly. Ide o opatrenie, ktoré zaviedla Európska komisia (EK) s cieľom zjednotiť označovanie rôznych druhov pohonných hmôt. Marketingových názvov sa zmena nijako nedotkne, iba sa rozšíria o grafický symbol, v ktorom je uvedený príslušný názov paliva. Cieľom je uľahčiť výber správneho paliva najmä pre zahraničných motoristov.

Doplnkové označenie bude uvedené na výdajnom zariadení. Každý typ paliva definuje odlišný geometrický útvar. Pre benzín ide o kruh s písmenom E, naftu spoznáte podľa štvorca, ktorý má vo vnútri písmeno B. Plynné palivá sú zobrazované v kosoštvorci s názvom konkrétneho paliva – LPG alebo CNG. Normovaný grafický symbol spoločne s písmenom dopĺňa taktiež číslo, ktoré označuje percentuálny podiel biozložky. Na Slovensku populárny benzín Natural 95 tak bude mať doplnkové označenie E5, európske označenie pre motorovú naftu je zase B7.

Jednotné označenie palív v EÚ zaviedla norma EN 16942. Na Slovensku ju v marci vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, v súčasnosti sa finišuje s je prekladom do slovenského jazyka. Dotknuté subjekty sú povinné splniť požiadavky najneskôr do októbra 2018.

Lídrom v maloobchodnom predaji pohonných hmôt je spoločnosť Slovnaft. Na Slovensku dnes prevádzkuje 253 staníc, na ktorých sa začalo s procesom prelepovania. Zavádzanie európskeho označovania na svojich výdajných stojanoch firma spojila s uvedením nových druhov palív. 

Dôležitými hráčmi na trhu sú tiež OMW, Shell alebo Jurki, ktoré sú aj so Slovnaftom združené v Slovenskej asociácii petrolejárskeho priemyslu (SAPPO). Výkonná riaditeľka pripustila, že väčšina členov je zatiaľ v štádiu príprav. „V otázke ukončenia tohto procesu členské spoločnosti SAPPO jednoznačne deklarujú dodržanie stanoveného dátumu, ku ktorému budú musieť byť palivá označené v zmysle vyššie uvedenej normy,“ uzavrela pre náš portál Zuzana Oprchalová.

© energia.sk
Ilustračné foto: Slovnaft

Odborní partneri