Pôjde uhlie z Hornej Nitry do Vojan či nového fluidného kotla v Novákoch?

Elektráreň vo Vojanoch by sa v budúcnosti mohla stať odbytiskom pre uhlie ťažené v Hornonitrianskych baniach. Ako reálnejšia možnosť sa ale núka výstavba nového fluidného kotla v Novákoch, v ktorom by sa spoluspaľoval aj komunálny odpad. Prijatie rozhodnutia očakáva vedenie podniku do konca tohto roka.

Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza uskutočnila od novembra 2016 do februára tohto roka prevádzkový pokus na treťom bloku Elektrárne Nováky. Podľa šéfa pre stratégiu HBP Rastislava Januščáka bolo testovanie potrebné, pretože v dôsledku porúch sa na skládkach nazhromaždilo 200.000 ton uhlia. Spoločnosti hrozilo, že na tržbách za predaj uhlia príde o 10 miliónov eur.

Odstavený blok ENO B3 preto prešiel zmenami. Inštalovaná doň bola mobilná odsírovacia jednotka, upravila sa palivová základňa a tepelný výkon bloku sa znížil z 340 MW na 270 MW. „Týmito opatreniami sme dokázali znížiť oxidy síry až o 80 %,“ dodal.

Porovnanie HBP vychádza z hodnôt nameraných pred rokom 2016, kedy boli v prevádzke dva najstaršie bloky ENO. Z údajov Slovenských elektrární ale vyplýva, že v mesiacoch, kedy prebiehal spomínaný pokus, sa hodnoty vypusteného SO2 v Elektrárňach Nováky predsa len výrazne zvýšili.

Graf vývoja emisií SO2 z ENO podľa mesiacov (v tonách)

Zdroj údajov: SE, spracovanie: energia.sk

Prevádzkový pokus vyvolal kontroverziu i trestné oznámenie liberálov z SaS. Generálna prokuratúra napokon ich trestné oznámenie zamietla. Podľa Januščáka je to potvrdenie, že pokus prebiehal v súlade s predpismi a nemal negatívny vplyv na zdravie obyvateľov.

Bikarbóna do Zvolena?

V súčasnosti sa prevádzkový pokus analyzuje. Hodnotí sa predovšetkým ekonomickosť takéhoto riešenia, ktoré by v prípade trvalého nasadenia slúžilo ako záložný zdroj pre havarijné výpadky. „Sóda bikarbóna, ktorá sa na toto využíva je veľmi drahá,“ dodal. „Záleží to samozrejme aj od Slovenských elektrární a ceny komodity. Momentálne pokračujeme v tomto hodnotení.“

Testovanú technológiu z ENO B3 by údajne mali záujem využiť tiež v štátnej teplárni spoločnosti Zvolenská teplárenská. „Tam dokonca v spojitosti s biomasou a nízkosírnatým uhlím tvrdia, že by Zvolen takýmto systémom mohol prísť k jednoduchej investícii,“ tvrdí Januščák.

Uhlie môže putovať na východ

Na úrovni ministerstva hospodárstva sa diskutuje aj o iných možnostiach ako naložiť z uhlím vyťaženým na Hornej Nitre. Jednou z nich má byť, že by sa časť elektriny vyrábala v Elektrárňach Vojany. „To znamená, že by poklesla výroba elektriny v Novákoch a nebol by potrebný záložný zdroj,“ dodal s tým, že zatiaľ je všetko v rovine úvah a plány majú byť jasné ku koncu roka.

Palivovú základňu Elektrárne Vojany ale v súčasnosti tvorí čierne uhlie. V menšej miere sa spaľuje biomasa, predvlani sa testoval aj čistiarenský kal.

Nový fluidný kotol v ENO

Ako najreálnejšie riešenie ďalšieho využitia uhlia od HBP sa však ukazuje výstavba fluidného kotla 2, ktorý by na spaľovanie komunálneho odpadu. V Elektrárni Nováky už jeden fluidný kotol funguje - spoluspaľuje sa v ňom drevná štiepka. „Zaoberáme sa touto myšlienkou. Dokonca máme na to urobené kompletné štúdie a projekty,“ potvrdil Januščák.

Fluidný kotol 2 by mal disponovať inštalovaným výkonom 96 MW a bol by schopný spaľovať 60.000 ton odpadu ročne spolu s uhlím aj drevnou štiepkou.

Tento plán už bol dohodnutý v minulosti, avšak taliansky Enel odmietol FK2 v Novákoch postaviť. Rozhodnutie o investícii tak závisí nielen od HBP, ale aj od Slovenských elektrární. „Keby sme mali väčší vplyv, možno by sme už tento zdroj stavali. Nie sme vlastníkmi Slovenských elektrární. Je tam viacero akcionárov a nie je ľahké nájsť kompromis.“

© energia.sk

Odborní partneri