Po väčšej prepravnej kapacite medzi ČR a SR nie je dopyt

Z výsledkov nedávneho prieskumu spoločností Eustream a Net4Gas vyplynulo, že obchodníci nemajú záujem o zvýšenie pevnej prepravnej kapacity plynu medzi Českom a Slovenskom.

Ilustračná mapa prepravnej siete SR. Zdroj: Eustream

O intenzívnejšie využívanie plynovodu medzi ČR a SR trh neprejavil záujem. Český preprava Net4Gas a slovenský Eustream v priebehu apríla a mája posudzovali nezáväzný dopyt po pevnej kapacite na hraničnom bode Lanžhot. Po vyhodnotení sa aktuálna kapacita na vstupe a výstupe javí ako dostatočná. O dražbe nových kapacít sa v hovorilo v súvislosti s projektom Nord Stream 2.

Nulový objem indikatívneho dopytu značí, že potenciálne dostupná kapacita v súčasnosti plní požiadavky trhu. Prevádzkovatelia prepravných systémov preto v blízkej budúcnosti nemajú v pláne rozvíjať projekty pre zabezpečenie prírastkovej pevnej kapacity, rovnako vylučujú vypracovanie technickej štúdie za týmto účelom.

Negatívnu odozvu zo strany trhu zaznamenal český prevádzkovateľ Net4Gas aj v prípade Nemecka. O väčšie využitie hraničných bodov, ktoré prepájajú Českú republiku s nemeckými obchodnými zónami NCG a Gaspool, shipperi rovnako neprejavili záujem.

V súčasnosti predstavuje pevná prepravná kapacita z Česka na Slovensko 67 miliónov metrov kubických plynu denne. Z pôvodných súťažných dokumentov Eustream vyplýva, že ak by sa indikovaný záujem shipperov potvrdil, zvýšila by sa na úroveň 123 miliónov kubíkov plynu denne.

Plán zvýšiť kapacitu Lanžhotu na vstupe je tiež súčasťou desaťročného plánu rozvoja spoločnosti Eustream na obdobie rokov 2017 - 2026. „Predpokladaná celková kapacita vstupného bodu po realizácii projektu by mala dosahovať úroveň 170 miliónov metrov kubických denne,“ uvádza sa ďalej dokumente. Po prijatí investičného rozhodnutia sa s prevádzkou počíta od roku 2020.

V súvislosti s ČR je konkurenciou slovenského prepravcu zamýšľaný plynovod BACI. Ten by priamo prepájal Česko s Rakúskom, v dôsledku čoho by sa plyn z Břeclavi dostal až do Baumgartenu cez nové potrubie, teda mimo územia SR. Pre Eustream by to malo negatívne finančné dôsledky. 

Proti jeho realizácii sa snaží aktívne lobovať aj Ministerstvo hospodárstva SR. Podľa našich informácií sa má v septembri podpísať memorandum s českou stranou, na základe ktorého by sa práce na tomto projekte zmrazili na 2 roky. Bratislava sa zasadzuje za využívanie existujúcej infraštruktúry so Slovenskom a navrhuje vytvoriť virtuálny obchodný bod s Rakúskom. 

© energia.sk

Odborní partneri