Ilustračná snímka: Vlajka Európskej únie. Zdroj: Flickr.com/rockcohen, Licencia Creative Commons

Výzva pre projekty palivových a vodíkových článkov

Záujemcovia o výzvu FCG-JU-2013-1 pre projekty palivových a vodíkových článkov môžu svoje žiadosti posielať do 22.5.2013. Výzva je financovaná v rámci výzvy FP7-ENERGY-2012-2, a to v celkovej výške 68,5 mil. eur.

Doprava a infraštruktúra doplňovania paliva (23 mil. eur)

1. Plošné demonštračné projekty – vozidlá a infraštruktúra VI

2. Výskum a vývoj v oblasti bipolárnych platní pre palivové PEM články

3. Výskum a vývoj periférnych komponentov pre vodíkové čerpacie stanice

4. Praktická demonštrácia pomocných energetických jednotiek s využitím v doprave

5. Zabezpečenie kvality palív pre vodíkové čerpacie stanice

Výroba a distribúcia vodíka (7,5 mil. €)

6. Vylepšovanie distribúcie H2

7. Diagnostika a monitorovanie výkonnosti elektrolyzéru

8. Stĺpikový dizajn veľkokapacitných PEM elektrolyzérov

9. Nová generácia vysokoteplotných elektrolyzérov

10. Validácia fotoelektrochemických procesov výroby vodíka

Stacionárna produkcia elektriny a kombinovaná výroba (24 mil. eur)

11. Zlepšenie pochopenia mechanizmov degradácie článkov s využitím pokročilých testovacích techník a vývoj smerujúci k zníženiu nákladov a predĺženiu životnosti stacionárnych palivových článkov a kombinovanej výroby

12. Zlepšenie dizajnu článkov a ich vyrobiteľnosti pre špecifické aplikačné požiadavky pre stacionárne palivové články a systémy kombinovanej výroby

13. Vylepšenie stacionárnych palivových článkov a systémov kombinovanej výroby založených na palivových článkoch pomocou zvýšenia rovnováhy medzi komponentmi výrobne elektriny / subsystémami a / alebo pokročilým riadením a diagnostikou systémov

14. Preverenie koncepcie a validácia kompletných systémov palivových článkov pre aplikáciu v stacionárnych energetických zariadeniach a kombinovanej výrobe na reprezentatívnej vzorke

15. Praktická plošná demonštrácia stacionárnych systémov palivových článkov, vrátane kombinovanej výroby

16. Praktická demonštrácia malých stacionárnych systémov palivových článkov, vrátane kombinovanej výroby

17. Vývoj postupov pre sériovú výrobu palivových článkov a súčastí pre stacionárne palivové články a  systémy kombinovanej výroby

Vytváranie trhu (9 mil. eur)

18. Demonštračné projekty – vozidlá využívajúce palivové články, vrátane infraštruktúry

19. Demonštračné projekty – prenosné generátory, záložné zdroje a funkčné napájacie systémy

20. Vývoj prenosných systémov palivových článkov a ich uvedenie na trh

21. Vývoj 1-30 kW systémov palivových článkov a ich uvedenie na trh, uvedenie technológií dodávky vodíka na trh

Prierezové témy (5 mil. eur)

22. Európsky vzdelávací program – vodíkové technológie a palivové články

23. Školenia v oblasti obsluhy a údržby vodíkových technológií a palivových článkov

24. Spoločenská akceptácia FCH technológií v Európe

25. Vytvorenie jednotných testovacích schém pre SOFC/SOEC články

26. Vytvorenie európskeho záručného rámca o zelenom pôvode H2

27. Pre-normatívny výskum odolnosti kompozitných materiálov voči mechanickým vplyvom v tlakových nádobách

(c) energia.sk/li

Odborní partneri