Keramická batéria - jej osud stojí a padá na strategickom investorovi

V roku 2007 získala waleská firma Atraverda prestížnu cenu Frost & Sullivan Award for Technology Innovation za vývoj chemického substrátu, ktorý sa používa v oloveno-kyselinových batériách. Firma tiež vyvinula prevratnú „keramickú“ batériu, ktorá parametrami výrazne predbieha tradičné olovené akumulátory. Paradoxom je, že dnes prežitie firmy stojí a padá na tom, či nájde strategického investora.

Patentmi chránená keramická batéria Atraverda Ceramic Battery využíva technológiu Ebonex, ktorej základom je suboxid titaničitý spájajúci vlastnosti kovu (vodivosť) a keramiky (odolnosť voči oxidácii a kyselinovej korózii). Spoločnosť Atraverda týmto dosiahla, že prototyp jej batérie je ľahší, variabilnejší a z hľadiska uskladnenia elektriny efektívnejší.

Keramická batéria je konštrukčne jedinečná a nová. Vrstvy mriežok, spojiva a oddeľovačov sú v nej nahradené jedinou bipolárnou vrstvou vodivého materiálu Ebonex Bipole Element, ktorý zároveň podopiera aj oddeľuje kladné a záporné časti. Každý takýto oddeľovač vytvára s elektródami 2-voltový článok, rovnocenný s jeho klasickým predchodcom.

Prednosti keramickej batérie

Atraverda je na prvé porovnanie výrazne ľahšia, pričom dosahuje oveľa vyššiu energetickú hustotu ako klasická oloveno-kyselinová batéria. Okrem toho, aj pre menší počet dielov, sa jednoduchšie vyrába, je ekologickejšia a predovšetkým efektívnejšia, keďže nová technológia skracuje dráhu náboja medzi kladným a záporným terminálom.

Pre všetky tieto parametre je vhodným komponentom pre výrobu elektrických a hybridných vozidiel (vrátane vozidiel s nižšou rýchlosťou ako elektrické vozíky, golfové vozidlá, elektrické bicykle a pod.), ale tiež môže byť základom pre konštrukciu batériových systémov, ktorých úlohou je vytváranie úložiska elektrickej energie. Z povahy batérie vyplýva možnosť jej využitia v systémoch s vysokým napätím. Keramická batéria vie byť náhradou i drahších lítiovo-iónových batérií alebo batérií NiMH.

Sieťový sklad elektrickej energie umožňuje vyrovnávať dodávku elektriny zo zdrojov s odchýlkou do siete, resp. uskladniť nadprodukciu a využiť ju v čase špičky alebo ak je zdroj nečinný. Ak by sa investovalo do drahých chemických látok používaných v konvenčných batériách, náklady by prevážili úspory, čo robí keramickú batériou vysoko konkurencieschopnou.

Ďalšou výhodou je cena, ktorá je podobná, resp. iba mierne vyššia ako pri bežnej oloveno-kyselinovej batérii (zatiaľ čo energetická hustota je vyššia) a dokonca až pätinová oproti lítiovo-iónovej batérii.

Úspešný rok 2012

Atraverda bola v máji 2012 vybraná ako partner pre laboratóriá Sharp Laboratories Europe a výrobcu Sharp UK Manufacturing v projekte inteligentného skladovania slnečnej energie – „Intelligent Solar Energy Storage“. Projekt je podporený britským Technology Strategy Board, za ktorým stojí vláda v Londýne.

Technology Strategy Board alokovala 3 mil. britských libier ako investíciu do vysoko inovatívnych R&D projektov zameraných na aplikáciu a demonštráciu materiálových technológií pri výrobe, prenose, distribúcii a skladovaní elektriny. Dvojročný projekt sa začal v apríli 2012 a má za cieľ vytvoriť inteligentný domáci prototyp systému fotovoltického zdroja energie s použitím keramickej batérie Atraverda tak, aby bol schopný dodávať domácnosti elektrinu nepretržite 24 hodín, 7 dní v týždni.

Systém má byť navrhnutý pre britský a európsky trh, na ktorom bol doteraz pomerne vysoký dopyt po domácich inštaláciách malých fotovoltaických zdrojov. Odhaduje sa, že len na britskom trhu bude do roku 2020 asi 4 mil. domácností s vlastnou strešnou inštaláciou. Vysoký počet zdrojov s odchýlkou však bude znamenať nevyrovnanosť diagramu dodávky elektriny do sústavy, preto je potrebné, aby boli súčasťou vybavenia zdrojov i batériové systémy slúžiace ako sklady elektriny. Túto úlohu by mohla plniť keramická batéria.

Sú navrhnuté tri fázy vývoja projektu:

  • mimosieťový fotovoltaický systém so skladom,
  • systém neprerušiteľnej dodávky fotovoltaickej energie,
  • inteligentný systém skladovania a manažmentu dodávky fotovoltaickej energie v čase špičkového odberu.

V septembri 2012 Atraverda uzavrela prvú komerčnú objednávku na batérie v USA s firmou ZENNRG (spoločnosť, ktorá vyvíja, vyrába a predáva moduly na skladovanie energie), ktorej predmetom je dodávka batérií ako súčasti inteligentnej siete „smart grid“. V prvom roku spolupráce počítal kontrakt s hodnotou 1,2 mil. USD, s konečnou hodnotou 12 mil. USD po postupnom splnení definovaných kritérií.

Úspechy vystriedala nútená správa

Napriek veľkým úspechom počas roku 2012 ohlásila Atraverda na jeho konci prechod pod nútenú správu a znížila svoje kapacity na minimum. Zachovala len malý tím, ktorého úlohou by v budúcnosti malo byť rýchle obnovenie prevádzky v prípade, ak do firmy vloží svoj kapitál nejaký investor. Firma prešla do nútenej správy údajne kvôli nedostatku zdrojov na ďalší rozvoj podnikania.

Riaditeľ spoločnosti Graham Ryan sa vtedy vyjadril: „Je to veľmi smutný deň pre Atraverda. Spoločnosť mala naozaj dobrý rok a našu technológiu sme začali uvádzať komerčne. V súčasnosti prebiehajú vo viacerých krajinách prezentácie produktov potenciálnym zákazníkom, ktorí prejavujú komerčný záujem o zahrnutie týchto batérií do vlastných produktov. Žiaľ, potrebovali sme ďalšie zdroje na rozvoj a dosiahnutie cieľa, ktorý sa v súčasnej finančnej klíme ukázal ako nedosiahnuteľný.“

Za spoločnosťou stálo sedem investičných firiem sústrediacich sa na rizikový (venture) kapitál. Atraverda však doteraz strategického investora, ktorý by jej poskytol dlhodobé zabezpečenie, nenašla.

(c) energia.sk

Odborní partneri