Energetické služby dostanú šancu na rozvoj

Marcel Lauko z Asociácie poskytovateľov energetických služieb hodnotí návrh nového zákona o energetickej efektívnosti pozitívne. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou ide o neskutočne veľký skok, uviedol v súvislosti s rozvojom trhu s energetickými službami na Slovensku.

Minulú stredu vláda schválila návrh nového zákona o energetickej efektívnosti. Jeho cieľom je zvýšiť účinnosť využitia energie v celom energetickom reťazci, najmä v oblastiach konečnej spotreby s vysokým predpokladom úspor energie, ako napríklad budovy alebo priemysel.

Podľa ministerstva hospodárstva navrhovaná legislatíva vytvára základný systém na podporu rozvoja trhu s energetickými službami v podmienkach Slovenska. Túto oblasť upravujú paragrafy 15 až 20. Energetická služba je rozdelená na:

  • podpornú, vo forme napr. poradenstva alebo školení,
  • garantovanú, pri ktorej sa prostredníctvom dosahovaných úspor energie uhrádzajú náklady na opatrenie alebo poskytovanú službu vyjadrené v zmluvne určených hodnotách (tzv. služba Energy Performance Contracting) a ktorá je ďalej špecifikovaná pre verejný sektor,
  • a inú energetickú službu.

„Ako momentálne vznikajúca Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES) vnímame návrh nového zákona veľmi pozitívne, aspoň v tej podobe ako išiel do vlády,“ uviedol pre portál energia.sk riaditeľ združenia Energetické centrum Bratislava Marcel Lauko, ktorý bol zvolený predsedom správnej rady APES. Poznamenal, že voči návrhu predložili určité pripomienky, ktoré boli zohľadnené.

„Pre rozvoj Energy Performance Contractingu (EPC) a iných typov energetických služieb je zákon celkom slušne nastavený. Minimálne v porovnaní s dnes platným zákonom je skok neskutočne veľký,“ uviedol Lauko.

„Ak nedôjde k ďalším zásadným zmenám, zákon by mal pomôcť rozvoju tohto trhu na Slovensku,“ dodal.

V rámci podpory zvyšovania odbornosti v energetike sa navrhujú aj kvalifikačné schémy pre poskytovateľov garantovanej energetickej služby a vylepšený systém kvalifikácie energetického audítora.

Regulátorovi pripomienkovanie nevyšlo

Počas medzirezortného pripomienkovania dostalo ministerstvo viac než 780 pripomienok, z toho 433 zásadných. Najviac zásadných pripomienok podal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - až 97. Avšak väčšinu z nich ministerstvo neakceptovalo s odôvodnením, že presahujú vecný rámec predkladaného zákona.

Zákonom sa čiastočne transponuje európska smernica 2012/27/EU. Jej ostatné ustanovenia sú transponované zákonom o tepelnej energetike, a tiež možnosťou využitia európskych fondov, najmä pomocou Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Účinnosť nového zákona sa po novom navrhla od 1. decembra 2014, odsunula sa oproti predpokladanému októbrovému termínu. Prvé čítanie v parlamente sa očakáva v septembri, schvaľovanie vo výboroch NR SR a ďalšie čítania sú naplánované na októbrovú schôdzu. Termín pre transpozíciu predmetnej smernice bol pritom 5. jún.

energia.sk

Odborní partneri