SZVT: Nová vyhláška neposúva teplárenstvo vpred

Podmienky pre podnikanie v tepelnej energetike sa zhoršia. Podľa výrobcov je nová cenová vyhláška z dielne regulačného úradu konzervatívna a neprináša nič, vďaka čomu by sa mohlo teplárenské odvetvie na Slovensku posunúť dopredu.

Na začiatku budúceho roka vstúpi do platnosti nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o cenovej regulácii v tepelnej energetike. Teplári podrobili materiál kritike. „Nie je to žiadny pozitívny krok, ktorý by pomohol rozvoju teplárenstva, nových technológií a nových obchodných modelov, ktoré by zákazníkov mohli uspokojiť,“ zhodnotil pre náš portál Ivan Ďuďák, člen predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT).

Čo prekáža teplárom?

V rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) bolo k návrhu vyhlášky vznesených dokopy 190 pripomienok, z toho  131 zásadných. „Aj množstvo pripomienok svedčí o tom, aký bol návrh nekompetentný,“ dodal.  Cenová vyhláška je od 6. septembra 2016 v zbierke zákonov.

Cena tepla sa delí na variabilnú a fixnú zložku. Do variabilnej sa premietajú náklady na palivá, súčasťou fixnej sú zase napríklad investície do zefektívnenia výroby. Výrobcovia sa dlhodobo sťažujú, že časť nákladov si kvôli vyhláške nedokážu premietnuť do ceny. Ani jej nové znenie želané zmeny neprinieslo, firmy podľa nich stále nie sú motivované, aby zvyšovali efektívnosť. „Ďalej sú regulované ekonomické oprávnené náklady. Regulácia je niekoľko stupňová a obmedzujúca,“ zhodnotil ďalej Ďuďák. Výrobcovia si podľa nových pravidiel nevedia do oprávnených nákladov premietnuť ani generálne opravy.

Horný strop pre výšku zisku

Súčasťou fixnej zložky ceny tepla je aj primeraný zisk, ktorého výška je taktiež regulovaná. Nová vyhláška však prináša ďalšie obmedzenie, konkrétne jeho ohraničenie. Doteraz sa totiž výška primeraného zisku odvíjala od veľkosti tepelného hospodárstva. „Teraz pribudla jedna vec. Váš zisk je znížený vtedy, ak máte fixnú zložku ceny tepla vyššiu ako 175 eur/kW.

Vyššiu fixnú zložku ceny majú zvyčajne tí výrobcovia, ktorí investovali do modernejšej technológie, zdôraznil Ďuďák. No nižšia variabilná zložku znamená pre ich zákazníkov lacnejšie teplo. Vyhláška preto podľa neho trestá na nesprávnom mieste. „Zisky firiem, ktoré majú nízke fixné náklady, lebo neinvestujú, ale majú vysokú variabilnú zložku, nie sú obmedzené,“ doplnil.

V procese MPK združenie teplárov poukázalo aj na diskrimináciu v porovnaní s  regulovanými subjektmi v ostatných sieťových odvetviach. Horný strop pre primeraný zisk neexistuje pre subjekty v plynárenstve ani elektroenergetike.

Regulátor nevyhovel ani volaniu teplárov po revízii obmedzenia pri nákupe palív. „Cena paliva je regulovaná u toho, kto nakupuje a nie u toho, kto predáva. To nedáva logiku,“ povedal Ďuďák. „Dodávateľom tepla to zväzuje ruky v tom, kedy nakúpiť palivo a za akých podmienok nebudú potrestaní za to, že toto palivo nakúpili,” spresnil Jozef Krázel, podpredseda predstavenstva SZVT. Úrad v rozporovom konaní argumentoval, že plošné limitovanie maximálnej výšky cien palív, ktoré vstupujú do ceny tepla, má pozitívny dopad na účty zákazníkov.

Regulačný úrad nakoniec akceptoval 85 pripomienok, z toho 40 zásadných. Za kľúčové považuje SZVT nezavedenie regulačných odpisov, ktoré by pre mnohé firmy mohli mať likvidačné dôsledky. Navrhovaná výška regulačných odpisov bola podľa teplárov neprimerane nízka oproti doterajšej regulačnej praxi, mnohokrát nezodpovedala ani reálnej životnosti odpisovaných aktív.

© energia.sk

Odborní partneri