Košičania si budúci rok za teplo priplatia

Regulačný úrad schválil zvýšenie cien pre Tepláreň Košice. Odberatelia si priplatia na variabilnej zložke, ktorá závisí od spotreby, aj na fixnej zložke, ktorá súvisí s regulačným príkonom.

Tepláreň Košice (TEKO) je druhým najväčším dodávateľom tepla na Slovensku po Bratislavskej teplárenskej. Celkovo ich v krajine pôsobí približne 340.

Teplo (a zároveň elektrinu) produkuje TEKO najmä z čierneho energetického uhlia a tiež zo zemného plynu. Minulý piatok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) schválil teplárni navýšenie maximálnych cien od budúceho roka. Platiť by mali až do konca roka 2021 – ak nedôjde k ďalšej zmene ekonomických parametrov.

Dôvodom budúcoročného zvýšenia ceny tepla pre odberateľov v Košiciach má byť nárast ceny čierneho uhlia a zníženie regulačného príkonu.

„Návrh na zmenu rozhodnutia má dopad na variabilnú zložku ceny tepla, ktorá sa zvýši o 7,19 % a na fixnú zložku ceny tepla, ktorá sa zvýši o 0,97 %,“ uviedol regulátor vo svojom rozhodnutí. V priemere to pre jednu domácnosť bude znamenať nárast ročných nákladov na teplo a teplú úžitkovú vodu asi o 0,59 eura za mesiac.

Vývoj cien za dodávky tepla od TEKO

2014

2015

2016

2017

2018 (-2021)

Variabil

(€/kWh)

Fix

(€/kW)

Variabil

(€/kWh)

Fix

(€/kW)

Variabil

(€/kWh)

Fix

(€/kW)

Variabil

(€/kWh)

Fix

(€/kW)

Variabil

(€/kWh)

Fix

(€/kW)

0,0381

126,1682

0,0353

136,5757

0,0330

146,4576

0,0306

151,6282

0,0328

153,1037

Zdroj: Rozhodnutia ÚRSO

Variabilná zložka maximálnej ceny sa uplatňuje za namerané množstvo tepla na konkrétnom odbernom mieste a v konečnom dôsledku závisí od vonkajších teplôt, tepelných vlastností budovy, správania odberateľa a iných úsporných opatrení. Fixná zložka maximálnej ceny sa uplatňuje za regulačný príkon odberného zariadenia.

V predchádzajúcich rokoch sa Košičanom zvyšovala najmä fixná zložka ceny tepla, čo bol výsledok vyšších nákladov z dôvodu investícií firmy, obzvlášť do ekologizácie zariadení. Náklady na nákup zemného plynu aj uhlia ale dosiaľ klesali.

Tepláreň Košice tiež od budúceho roka mení hlavného dodávateľa plynu. V súčasnosti odoberá plyn od štátneho SPP, v budúcom roku sa TEKO rozhodlo pre dodávky suroviny od spoločnosti MET Slovakia.

Podľa výročnej správy sa v minulom roku v TEKO vyrobilo cez 825 GWh tepla, z čoho firma predala viac ako 780 GWh. Zároveň vďaka kogeneračným kotlom vyrobili viac než 269 GWh elektriny, čo predstavovalo čistú dodávku elektrickej energie na úrovni takmer 210 GWh.

© energia.sk
Ilustračné foto: TASR/František Iván

Odborní partneri