Jahnátek chce urýchliť vydanie vyhlášky ÚRSO o teple

Zmena výpočtu oprávnených fixných nákladov spôsobuje teplárom ťažkosti pri pripájaní nových zákazníkov. Nový šéf ÚRSO Ľubomír Jahnátek prisľúbil, že vydanie vyhlášky, ktorá má tento nedostatok odstrániť, plánuje v budúcom roku urýchliť.


Na snímke šéf regulačného úradu Ľubomír Jahnátek. Foto: TASR/Ondráš

Po nástupe do funkcie dal nový predseda ÚRSO stiahnuť z pripomienkovania návrhy cenových vyhlášok v elektroenergetike, teplárenstve a vodárenstve. Zdôvodnil to  tým, že neobsahovali vyhodnotenie ekonomických dopadov na jednotlivé skupiny odberateľov tak, ako ukladá zákon. „V jednom prípade budeme musieť minimálne urýchliť vyhlášku pre teplo, lebo tam sú reálne problémy pri spájaní dvoch teplární. Sobrance majú problém, že chcú spojiť dve mestské teplárne, ale fixný majetok sa im zarátava len z jedného. A to práve tá nová vyhláška riešila,“ zdôraznil Ľubomír Jahnátek. „Určite to budeme v budúcom roku riešiť,“ uviedol na hospodárskom výbore.

Vlani došlo k zmene vzorca pre fixné ekonomicky oprávnené náklady. Problémy spôsobuje teplárom v prípade, keď chcú pripojiť do sústavy nový objekt. V minulosti si mohli teplárne adekvátne k jeho regulačnému príkonu zohľadniť aj fixné náklady, po novom tento ukazovateľ z kalkulácie vypadol. Napraviť to mala vyhláška, ktorú vypracovalo dosluhujúce vedenie ÚRSO.

Ak by aktuálne došlo v Sobranciach k zlúčeniu dvojice teplárenských firiem, nástupnícky subjekt by v praxi získal časť mesta ako nového odberateľa, ale  nemal možnosť premietnuť si do ceny fixné náklady. „Podľa mojich informácií to v Sobranciach vyriešili tak, že transformáciu tepelného hospodárstva pribrzdili. Počkajú si na vyhlášku, keď to bude možné,“ vysvetlil pre náš portál Stanislav Janiš, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT).


Ivan Ďudák a Stanislav Janiš z vedenia SZVT. Foto: energia.sk/Jesenič

Člen vedenia SZVT Ivan Ďuďák považuje existujúci stav za príklad toho, ako môže zle nastavená legislatíva zablokovať aj rozumné veci. Ak by sa teplárne mohli normálne spojiť a zlúčiť svoje náklady, profitovať z toho mohli koneční odberatelia. „Tým, že to nemôžu urobiť, lebo by ich to ekonomicky položilo, musia špekulovať, odkladať to, komplikovať a náklady tak zbytočne rastú.

Od nového vedenia ÚRSO si teplári sľubujú zlepšenie vzájomného dialógu.  „Osobne dúfam, že po dlhom období, keď sme chodili a búchali na dvere ÚRSO a nedostávali žiadnu odpoveď, sa teraz situácia zmení a nájdeme priestor na vzájomnú komunikáciu aj na tomto poli,“ povedal včera Ďuďák počas diskusie na odbornej konferencii SZVT, na ktorej sa zúčastnil aj podpredseda ÚRSO Jozef Mihok a štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz.

© energia.sk

Odborní partneri