Zelená elektrina zamestnáva vo svete takmer 8 miliónov ľudí

Obnoviteľné zdroje energie sú dnes zdrojom obživy pre 7,7 miliónov ľudí po celom svete. Počet „zelených“ pracovných miest rastie najmä v Ázii.

Podľa štúdie Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu (IRENA) pracuje v globálnom priemysle výroby ekologickej elektriny 7,7 miliónov zamestnancov. V medziročnom porovnaní tento počet narástol o 18 percent.

Do konečného súčtu ale nie je započítaných zhruba 1,5 milióna pracovných miest, ktoré sú vytvorené v sektore veľkých vodných elektrární. Z nich je takmer polovica lokalizovaná v Číne.

Zamestnanosť v oblasti OZE vo vybraných štátoch

Zdroj: IRENA (uvedené v tisícoch)

Zamestnanosť v OZE rapídne stúpa najmä v Ázii. V počte pracovných miest vo výrobe zelenej elektriny dnes patrí Európskej únii spoločne s USA len štvrtinový podiel. „Päť z desiatich krajín s najväčším počtom pracovných pozícií v sektore OZE sa nachádza v Ázii – sú nimi Čína, India, Indonézia, Japonsko a Bangladéš,“ uviedol generálny riaditeľ IRENA Adnan Z. Amin.

Pozíciu globálneho lídra si v minulom roku posilnila Čína. V tejto ázijskej krajine má prácu v oblasti obnoviteľných zdrojov až 3,4 miliónov občanov. K tomuto číslu prispieva hlavne produkcia fotovoltických článkov určených na export – vlani sa v Číne vyrobilo až 70 % ich celosvetovej produkcie.

EÚ si medziročne pohoršila, v sektore obnoviteľných zdrojov pracuje 1,2 milióna ľudí. Spomedzi členských štátov dominuje Nemecko, v ktorom je vytvorených 371 tisíc „zelených“ pracovných miest. O vyše polovicu menej je ich vo Francúzsku, za ktorým nasledujú Veľká Británia, Taliansko a Španielsko. Zaujímavosťou je, že spomínaná pätica krajín zodpovedá až za 70 % z celkového počtu európskych pracovných miest  v segmente OZE.

Zamestnanosť v oblasti OZE podľa typu technológie

Zdroj: IRENA (uvedené v tisícoch)

Z pohľadu delenia na technológie, pozíciu najsilnejšieho zamestnávateľa si drží fotovoltika. Vo výrobe elektriny zo slnka pracuje 2,5 miliónov ľudí, ďalej nasledujú tekuté biopalivá s 1,8 milióna pracovníkmi a tretiu priečku zastáva veterná energetika. Technologické spektrum dopĺňajú biomasa, solárne vykurovanie/chladenie, bioplyn, malé vodné elektrárne a geotermálna energia.

© energia.sk

Odborní partneri