SIEA v druhom kole dotácií na OZE vydala cez 3200 poukážok

V druhom kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré sa kvôli mimoriadnemu záujmu skončilo už po jednom dni, bolo vydaných 3216 poukážok. Najviac z nich sa týkalo slnečných kolektorov a fotovoltických panelov.

„Enormne vysoký záujem domácností a ochota investovať aj vlastné prostriedky už v priebehu najbližších 4 mesiacov, je mimoriadnou situáciou. Zareagovali sme okamžite navýšením prostriedkov pre mimobratislavské regióny,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor. SIEA pôvodnú sumu 4 milióny eur navýšila až na 7 miliónov.

„Veríme, že si okolnosti inštalácie žiadatelia vopred dobre zvážili a preverili si možnosť dodávky a montáže v stanovenom termíne u zhotoviteľov,“ dodal Jambor.

Podpora dosahuje v priemere 30 % oprávnených výdavkov, zvyšok musí domácnosť doplatiť.

Nové poukážky budú domácnostiam doručené aj so zmluvou o poskytnutí príspevku v najbližších dňoch. Vrátane 1. kola tak bude k dispozícii vyše 4 000 aktívnych poukážok. V priemere by sa tak mohlo na Slovensku každý deň až do konca mája nainštalovať vyše 30 nových zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Otázkou teraz je, či zhotovitelia stihnú zariadenia nainštalovať aj sprocesovať potrebnú administratívu a koľko vydaných poukážok sa nevyužije.

Slnko šlo opäť „na dračku“

Obdobne ako v prvom kole bolo aj teraz najviac žiadostí na technológie využívajúce slnko. Až 1316 poukážok bolo vydaných na slnečné kolektory, ďalších 1129 sa týkalo fotovoltických panelov.

Celkovo 540 poukážok smeruje na tepelné čerpadlá a 231 poukážok sa má využiť na kotle na biomasu.

Zamietavú odpoveď z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov dostala tretina žiadateľov. Šancu tak budú mať v ďalšom kole, ktoré sa predpokladá v 2. štvrťroku. Najviac záujemcov zostalo neuspokojených v prípade fotovoltických panelov. Do hry totiž vstupujú aj tzv. uprednostňujúce kritériá.

Podľa nich majú najvyššiu prioritu tie žiadosti, pri ktorých domácnosť plánuje využívať zariadenie na výrobu tepla a preukáže, že vykonala opatrenia na zníženie spotreby energie. V druhom rade sú uprednostnené žiadosti, v ktorých majú domácnosti záujem o využívanie tepla z OZE v oblasti, kde nie je vybudovaný systém centralizovaného zásobovania teplom. Posledné uprednostňujúce kritérium je systém akumulácie elektriny v prípade fotovoltických panelov, ktorá však má najmenšiu váhu.

Napriek súčasnému sklamaniu pre mnohých záujemcov, je možné agentúru pochváliť za promptnú reakciu s navýšením rozpočtu aj za to, že ich IT systém neskolaboval, ako sa pri veľkom nápore v prípade verejných inštitúcii stáva. 

© energia.sk

Odborní partneri