Miliónové doplatky si podelili hlavne plyn, biomasa a uhlie

Najvyššie doplatky za tzv. zelenú elektrinu si aj minulý rok podelili firmy spaľujúce plyn, uhlie a biomasu. Približne dvadsiatke výrobcov spotrebitelia poslali cez 3 milióny eur, dvom dokonca viac ako 13 miliónov. Víťazom tohtoročného rebríčka milionárov-doplatkárov bude bratislavský paroplyn.

Čerstvé údaje regulačného úradu ukazujú, že podiel obnoviteľných zdrojov v roku 2016 stúpol. Na celkovej výrobe elektriny dosiahli úroveň 21,92 %, ich podiel na celkovej spotrebe elektriny bol vo výške 19,99 %. V porovnaní s rokom 2015 to predstavovalo nárast o takmer 5 %, resp. o 4,35 % v prípade podielu na spotrebe elektriny.

Toto výrazné medziročné zvýšenie ale nebolo spôsobené aktívnejším pripájaním nových zariadení – napokon už od decembra 2013 platí takzvaný stop stav - ale najmä rozsiahlou stratou podpory v roku 2015 z dôvodu nenahlásenia údajov na ÚRSO alebo regionálnym distribútorom. Mnohí výrobcovia vtedy svoje zdroje odstavili, prípadne sa dohodli s obchodníkmi na priamom predaji vyrobenej elektriny.

V povinne zverejňovanom zozname výrobcov s doplatkom, na ktorý sa skladajú všetci odberatelia elektrickej energie vo svojich účtoch, je dnes takmer 2800 zariadení. Pokiaľ ide o počet, najviac zastúpené sú zariadenia produkujúce elektrinu zo slnka, avšak v mnohých prípadoch ide o menšie inštalácie na strechách či pozemkoch rôznorodých firiem.

Zelené fosílne palivá?

Na čele rebríčka sa posledné roky (v závislosti od odstávok a údržby) striedali dva najväčšie slovenské zdroje produkujúce elektrinu a teplo zo zemného plynu - Slovintegra z Levíc a Tepláreň Považská Bystrica zo skupiny GGE. Prvá z nich vlani vyrobila celkovo viac ako 290 GWh elektriny a obdržala doplatok takmer 13,4 milióna eur. Druhá vyrobila cez 271 GWh elektriny, za čo si zo systému podpory odniesla tiež viac než 13 miliónov eur.

Vlani ale výrobu opätovne spustili v paroplynovom cykle PPC Energy v Bratislave. Za niekoľko týždňov prevádzky stihol vyrobiť viac ako 47 GWh elektriny, čím na doplatku zarobil takmer 1,9 milióna eur. V tomto roku má firma podstatne väčšie plány – počíta s tým, že za 440 GWh plánovanej vyrobenej elektriny zo zemného plynu dostane od spotrebiteľov formou doplatku sumu necelých 20 miliónov eur. Tým sa jasne stane novým lídrom rebríčka doplatkárov.

Na biomase zase vo veľkom zarábajú ružomberské celulózky. Spoločnosť Mondi SCP si výrobou elektriny na šiestich zariadeniach prišla vlani na viac než 14,85 miliónov eur.

V tabuľke uvádzame zoznam najväčších individuálnych zariadení vyrábajúcich elektrinu z obnoviteľných zdrojov alebo kogeneráciou, ktoré vlani získali najvyššie doplatky zo systému podpory:

Zdroj údajov: ÚRSO

Motivačný doplatok

Doplatok je jedna z foriem podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby podľa zákona 309/2009. Jeho výška závisí od technológie a výkonu zdroja a tiež roku uvedenia do prevádzky, resp. rekonštrukcie.

Firmy si doplatok uplatňujú u jedného z troch prevádzkovateľov regionálnej distribučnej sústavy (ZSD, SSE-D, VSD), a to ako súčasť výkupnej ceny. ÚRSO stanovuje garantovanú výkupnú cenu elektriny vyrobenú z OZE/KVET na dobu 15 rokov, ktorá sa skladá z regulovanej ceny na straty a doplatku. Ak sa mení cena na straty, musí sa upravovať doplatok tak, aby mal výrobca elektriny z podporovaného zdroja zachovanú celkovú výšku výkupnej ceny za MWh.

Náklad na doplatok je zahrnutý do tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá vstupuje do koncovej ceny elektriny, a platia ju všetci odberatelia. Pre tento rok je TPS stanovená vo výške 26,2030 €/MWh. Zvýhodnenú sadzbu (len 5 % celkovej výšky TPS) platí štvorica priemyselných podnikov (Duslo Šaľa, Fortischem, OFZ a Slovalco) ako odmenu za tzv. stabilný odberový diagram.

Podľa pripravovanej novely zákona o OZE by od roku 2019 by mali doplatok dostávať len zdroje do 100 kW. Ostatní výrobcovia sa budú zapájať do aukcií a na základe ich výsledkov dostanú príplatok. Súčasných výrobcov sa zmeny dotknúť nemajú. Viac sa dozviete v tomto našom staršom článku.

© energia.sk

Odborní partneri