Inštalácie OZE v domácnostiach sa pomaly rozbiehajú

Vďaka poukážkam by sa v domácnostiach malo do začiatku júna nainštalovať ešte vyše 3200 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, predovšetkým na výrobu elektriny a tepla zo slnka. Inštalácie sa však rozbiehajú len pomaly a firmy sa do júna ešte zapotia.

„Ak už máte poukážku, neodkladajte inštaláciu zariadenia na poslednú chvíľu,“ opäť vyzvala Slovenská inovačná a energetická agentúra domácnosti.

Na základe dosiaľ vydaných poukážok by inštalatéri teoreticky mali po celom Slovensku realizovať viac než 60 montáží každý pracovný deň. Počty doručovaných žiadostí o preplatenie zo strany zhotoviteľov sú však zatiaľ nižšie, približne len 20 denne.

„Z počtu podávaných žiadostí v posledných dňoch vyplýva, že inštalácie sa rozbehli, ale určite by to mohlo byť oveľa intenzívnejšie. Podľa počtu predložených žiadostí o preplatenie je dokončených len 13 % z plánovaných inštalácií s platnými poukážkami,“ uviedla  generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Pri nastavovaní pravidiel pre dĺžku platnosti poukážok však bola štedrá samotná agentúra. Platnosť poukážok z prvého decembrového kola bola až 6 mesiacov. V druhom, ktoré sa vyhlásilo vo februári, sa skrátila na 4 mesiace. Všetkým vydaným voucherom tak skončí platnosť začiatkom júna. V tejto lehote je nutné zariadenie sprevádzkovať a zároveň zhotoviteľ musí predložiť poukážku na preplatenie agentúre.

Práce až nad hlavu

Celková hodnota platných poukážok aktuálne presahuje 8 miliónov eur. Doteraz agentúra preplatila len necelých 300 poukážok v celkovej hodnote vyše 600 tisíc eur. Ďalších vyše 150 žiadostí sa má preplatiť v krátkom čase.

Najviac doručených žiadostí na preplatenie sa síce týka slnečných kolektorov a fotovoltických panelov, na ktoré bolo aj vydaných najviac zmlúv, zrealizovaných však bolo dosiaľ len 10 – 12 inštalácií. Do júna tak solárne firmy čaká najviac práce.  

„Domácnostiam sa neoplatí odkladať inštaláciu zariadenia na poslednú chvíľu, pretože sa už pripravujú ďalšie kolá a zhotovitelia môžu byť začiatkom leta veľmi vyťažení,“ apeluje SIEA.

Zdroj: SIEA

© energia.sk

Komunikační partneri

Odborní partneri